Störande vibrationer i bostadsrätt

2021-01-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Har märkt att det skakar o vibrerar i min bostadsrätt. Är mkt obehagligt vad/ hur kan jag utreda detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Regler om bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen (BRL), och olägenheter för människors hälsa som härrör från fastigheter regleras i miljöbalken (MB).

Utredning av skakningar/vibrationer:

En bostadsrättsförening är skyldiga att se till att lägenheten är i brukbart skick när en ny ägare tillträder lägenheten, 7 kap. 1 § BRL. Bostadsrättshavaren ansvarar sedan på egen bekostnad för att hålla lägenheten i gott skick, 7 kap. 12 § 1 st BRL.

BRL reglerar dock inte buller och vibrationer. Som fastighetsägare har dock föreningen en skyldighet att vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av, eller undanröja olägenheter för människors hälsa, 9 kap. 9 § MB. Olägenhet för människors hälsa innebär störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig. Föreningen har således en skyldighet att kontinuerligt utföra egenkontroll, där exempelvis mätning av ljudnivån i lägenheterna omfattas.

Vad du kan göra:

Det du bör göra först är att kontakta styrelsen och framföra ditt klagomål om skakningarna/vibrationerna, och kräva att de kontrollmäter dessa. Om styrelsen inte hjälper till att utreda samt åtgärda olägenheten kan du vända dig till Miljönämnden i din kommun. Därefter har Miljönämnden möjlighet att själva kontrollmäta ljud och vibrationer i din lägenhet, och kan sedan förelägga bostadsrättsföreningen att åtgärda detta för att störningen i din bostad ska sänkas till vad som är tillåtet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1246)
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?

Alla besvarade frågor (96356)