FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/05/2022

Störande granne - hur mycket får man tolerera och vad kan man göra åt saken?

Hej! Vi bor i ett radhusområde där en granne håller på med möbelsnickerier. Det är väldigt störande när han sågar och hans närmsta granne har till och med flyttat pga honom. Han har blivit tillsagd av framför allt dem som till slut flyttade men tog ingen hänsyn. Vad gör man? Får man störa sina grannar hur mycket som helst när det är tätbebyggt? Man kommer hem från jobbet och vill ha lugn och ro i sin trädgård men störs av dessa ljud. Tacksam ett råd om hur man ska gå tillväga? Kan tillägga att jag inte är känslig för ljud men det här är bara för mycket. Med vänlig hälsning Cathrin K

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att både du och din störande granne är fastighetsägare. Jag utgår ifrån detta antagande då det är vanligt att man äger fastighet när man bor i radhus. Eftersom jag inte har mer specifik information om hur mycket som din granne stör kan jag inte ge dig ett mera exakt svar. Det som jag kan besvara är hur man kommer att ta ställning till om bullret är sådant att det inte bör tålas och vilka möjligheter som du har. 

Vilken lag gäller? 

Det är jordabalken (JB) som reglerar vad som gäller om du har en störande granne. 

Får man störa sina grannar hur mycket som helst? 

Alla fastighetsägare måste ta skälig hänsyn till omgivningen (3:1 JB). Detta är i princip den enda regeln som finns på området. Dessutom är den ganska vag och väldigt svår att tillämpa i praktiken. Hänsyn måste visas, men detta är som sagt inte tydligt definierat och viss tolerans måste tolereras (NJA 1990 s. 71). Grannar måste därför tolerera olika mycket buller beroende på omständigheterna, till exempelvis får du finna dig i att det luktar från jordbruket, om du bor nära en jordbruksfastighet. 

Är det så att ingen annan granne stör så mycket som just den störande grannen och många tycker likadant, så kan det nog finnas fog för att hans snickeri kan ligga på gränsen till vad du ska behöva tåla. De störande ljuden kommer då påverkas av hur ofta han håller på och om han även stör under kvällstid. Du behöver därför tänka på om störningarna är varaktiga, vilket de verkar vara, och även om buller hörs på kvällstid, samt om ljudnivån är alltför hög för att kunna accepteras. Här kan du se vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar för tillåtlig ljudnivå (se här). En granne får därför inte hålla på hur mycket som helst, men ett tydligare svar än så kan jag tyvärr inte ge dig, därför att jag inte känner till omständigheterna i detalj.

Vad kan du göra åt saken? 

Generellt finns det två saker som du kan göra åt bullret från din granne. Den ena saken är att väcka en skadeståndstalan och den andra saken är att vända dig till din kommun där du är folkbokförd.   

Du kan kräva ersättning av din störande granne, om det är så att han orsakar buller i omgivningen som du inte behöver tåla (32:3 1 st. 6 p. miljöbalken). För att du då ska ha rätt till skadestånd måste du då ha lidit en faktisk skada, vilket är svårt att påvisa och konkretisera. Dessutom måste du visa att den skada som du har lidit också är en typisk följd av den störande aktiviteten. Kan du visa att du har lidit skada på grund av bullret, så finns nog en möjlighet för dig att få skadestånd av grannen (NJA 1995 s. 720). Kom dock ihåg att detta är väldigt svårt att bevisa och att nå framgång med. 

Du kan även vända dig till din kommun och ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Därefter kommer kommunen att göra en bedömning av den olägenhet som bullret orsakar dig. Om kommunen anser att du störs för mycket av din granne får kommunen förelägga din granne att ändra sitt beteende. För att kommunen ska ingripa måste bullret vara allvarligare och återkommande.  

Avslutande ord och min rekommendation 

Generellt får en granne inte störa dig hur mycket som helst. Du måste dock tolerera visst störande oljud från din granne. Är det så att han håller på varje dag till sent på kvällen och är ljudnivån dessutom väldigt hög, så kan gränsen för vad du behöver tåla vara nådd. I sådana fall kan du antingen väcka en skadeståndstalan mot din granne eller vända dig till din kommun som kommer att göra sin egen bedömning av bullret och om ett föreläggande ska göras. 

Jag skulle i första hand rekommendera att du eller ni (om ni är flera som störs) pratar återigen med din/er granne. Om din granne fortsätter återigen i samma veva, så kan du vända dig till din kommun och be kommunen om att lösa problemet. Detta är nog det smidigaste som du kan göra. Vill du dock väcka en skadeståndstalan för att du har lidit en skada, så rekommenderar jag att du först pratar med en jurist och frågar om det skulle löna sig att väcka en skadeståndstalan. Den bedömning kan jag inte göra, därför att jag inte har detaljinformation om din situation.   

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp exempelvis med att föra en skadeståndstalan mot din granne. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”