Störande grannar i bostadsrättsförening.

2015-03-20 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag bor i en bostadsrätt sen 8år tillbaks, för ungefär ett halvår sedan flyttade det in nya grannar ovanför som har tre stycken barn som stampar väldigt mycket i golvet från tidiga morgonar till nio på kvällen. Efter att ha pratat med dem har det inte blivit någon förbättring, Även medveten om att andra grannar stör sig på detta. Har jag någon möjlighet att "tvinga" dem att vara tystare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att det rör sig om en bostadsrättsförening som du bor i. Eftersom det då rör sig om bostadsrätter så är det bostadsrättslagen som regler rättigheter och skyldigheter, se här.

Det ska inledningsvis sägas att störning som inte sker nattetid får tålas i större utsträckning än en nattlig sådan, ex. musik får spelas både nattetid såväl som dagtid men under nattetid på en lägre volym. Eftersom det inte verkar röra sig om brott mot normal ordning och gott skick av onormal styrka eller karaktär så kommer det nog att bli svårt att vinna framgång med en talan. När det gäller barn accepteras generellt en ökad ljudstyrka som en del av "det normala beteendet", om inte barnens agerande är väldigt avvikande för barn i deras ålder, vilket det inte verkar vara fråga om här och agerandet kan då inte läggas till grund för en framgångsrik talan, bostadsrättslagen 7 kap. 9 §.

Det är i första hand föreningen som ska ge bostadsrättshavaren en tillsägelse, då denne ansvarar för övriga i bostadsrätten, men i andra hand då det verkar som att det rör sig om en bostadslägenhet så ska föreningen underrätta socialnämnden i kommunen. Viktigt är att dokumentera störningarna för att kunna bevisa i vilken omfattning de förekommit.

För en utförligare beskrivning vill jag hänvisa dig vidare till en liknande fråga där resonemanget om störande ljud utvecklas, se svar. Har du fortfarande frågor kvar rekommenderar jag att du ringer till vår telefonrådgivning som kan svara på de frågor du ev. fortfarande har.

Hoppas du har fått din fråga besvarad!

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1048)
2020-07-07 Extern ordförande i BRF-styrelse
2020-07-04 Störningar i bostadsrätt
2020-07-03 Dolt fel i en bostadsrätt
2020-07-01 Hur ska olika stora andelar i en bostadsrätt regleras internt mellan sambor?

Alla besvarade frågor (81835)