Störande buller - renoveringstider

2021-05-12 i Bostadsrätt
FRÅGA
HejHur mycket kan jag motsäga mig att grannen renoverar badrum under pandemin och jag jobbar hemma?Jag bad grannen under mig, snällt att under vissa tider under dessa två veckor renoveringen ska ta , när jag sitter med kunder, att de kanske skulle kunna be hantverkarna göra mindre låtande jobb dessa tiderHan svarade snäsigt att han inte har något inflytande över deras jobbJag förklarade då snällt att jag inte har någonstans att ta vägen och sitter precis ovanför där de ska renovera Men det fanns inget som ens tydde på att han ens överväger att visa någon hänsyn till mig utan de ska göra sitt.Jag vet att man såklart ska få renovera och i vanliga fall är det inga problemMen det blir svårt nu under pandemin. Finns det ens något jag kan göra?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om en bostadsrättsinnehavares användning av lägenheten hittar du i 7 kap. 9 § Bostadsrättslagen. Där framgår det att en bostadsrättsinnehavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö.

Bostadsrättsinnehavaren ska även rätta sig efter de regler som föreningen meddelar och som stämmer överens med ortens sed. Det är inte prövat i någon större utsträckning vad som anses vara så pass störande att det försämrar bostadsmiljön. Det finns ett rättsfall där en boende övade piano dagligen både dag och kvällstid och detta ansågs ligga inom gränsen för vad man som boende bör tåla av sina grannar.

Det är relativt vanligt att boende renoverar sina lägenheter och i vart fall på dagtid ligger det förmodligen inom den gräns som du bör tåla och inom föreningens regler. Vanligt är att bostadsrättsföreningar har regler om att det ska vara tyst mellan 23-07 vilket de boende måste respektera. Det allra bästa är om du kan tala med din granne, och ni kan komma överens sinsemellan. Kanske kan han låta bli att renovera eller sluta utföra sådana saker som innebär störande ljud vid vissa klockslag. Om ni inte kan komma överens om en lösning som båda är nöjda med så kan du vända dig till miljöförvaltningen i kommunen du bor i. De kan hjälpa dig med mer information, hjälpa till med bullermätningar och även rent allmänt vara behjälpliga i hur du kan gå vidare. Men det allra bästa är om du kan komma överens med grannen.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?