Störande buller, bostadsrätt

2015-02-12 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag undrar vad det finns för regler runt att renovera eller allmänt störa i en bostadsrätt? Har en ny granne sedan augusti och han har renoverat mer eller mindre varje dag sedan dess. Han gör det främst på dagtid men det händer även kvälls- och nattetid. I och med att jag är student är jag hemma och pluggar rätt mycket, vilket gör att all renovering, stampande, klampande, släpande, dunsanden osv (grannen bor i lägenheten ovanför) börjar gå mig på nerverna. Enligt bostadsrättsföreningen finns inget att göra, det är bara att låta det vara. Är det verkligen så? Måste jag stå ut med alla dessa störande moment oavsett tid på dygnet 7 dagar i veckan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Reglerna om en bostadsrättsinnehavares användning av lägenheten hittar du i bostadsrättslagen 7:9. Där framgår det att en bostadsrättsinnehavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö.

Bostadsrättsinnehavaren ska även rätta sig efter de regler som föreningen meddelar och som stämmer överens med ortens sed. Det är inte prövat i någon större utsträckning vad som anses vara såpass störande att det försämrar bostadsmiljön. Det finns ett rättsfall där en boende övade piano dagligen både dag och kvällstid och detta ansågs ligga inom gränsen för vad man som boende bör tåla av sina grannar.

Det är relativt vanligt att boende renoverar sina lägenheter och i vart fall på dagtid ligger det förmodligen inom den gräns som du bör tåla och inom föreningens regler. Vanligt är att bostadsrättsföreningar har regler om att det ska vara tyst mellan 23-07 vilket de boende måste respektera så renoveringar på natten som du skriver om är inte tillåtet och här har föreningen en skyldighet att till att börja med ge en tillsägelse till din granne. Om du känner att du inte får respons från din förening så kan du kontakta miljöförvaltningen i den kommun där du bor och de kan eventuellt utreda om det handlar om buller som du inte bör tåla.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1047)
2020-07-04 Störningar i bostadsrätt
2020-07-03 Dolt fel i en bostadsrätt
2020-07-01 Hur ska olika stora andelar i en bostadsrätt regleras internt mellan sambor?
2020-06-28 Kan bostadsrättsföreningen ta ut dubbla överlåtelseavgifter?

Alla besvarade frågor (81705)