Störande arbeten i bostadsrättsförening?

2019-07-12 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag bor i en stor förening (totalt 210 lägenheter) där det de senaste åren förekommer renoveringar i princip varje månad med störande arbete och vatten avstängningar som följd. Jag jobbar hemifrån och finner detta oerhört störande och har föreslagit för föreningen att slå samman renoveringar till vissa perioder men dom anser inte att det är möjligt. De flesta i föreningen jobbar dagtid och påverkas inte men det finns ett antal pensionärer i huset och dom lider som jag. Beskedet från styrelsen är att det kommer att bli ännu fler renoveringar framöver. Min fråga är om föreningen har rätt att låta störande arbeten pågå året runt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer inledningsvis redogöra för vad styrelsens uppdrag inom en bostadsrättsförening är. Detta kommer sedan ligga till grund för att besvara din fråga. Jag avslutar med att ge dig förslag på eventuella åtgärder du kan vidta.

Styrelsens uppdrag
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter (se 9 kap. 12 § bostadsrättslagen och 7 kap. 4 § lag om ekonomiska föreningar). Det åligger alltså styrelsen att sköta den löpande förvaltningen samt underhållet av föreningens hus.

Till styrelsens uppdrag kan hänföras löpande underhåll, som brukar betyda mindre reparationer av akut karaktär. Saker som går sönder och som måste lagas kan vara svåra att förutse, varför de sällan kan planeras tillsammans med andra åtgärder. Det finns även planerat eller periodiskt underhåll vilket är, som namnet anger, planerade åtgärder. De är ofta av större och kostsammare slag och kan vara exempelvis fasadarbete, omläggning av tak eller ommålning av fönster. Om åtgärden utgör en väsentlig förändring av föreningens hus eller mark måste föreningsstämman godkänna åtgärden (9 kap. 15 § bostadsrättslagen). Vilken entreprenör som ska anlitas samt när åtgärden ska vidtas är emellertid något som brukar följa av ett styrelsebeslut.

Svar på din fråga
Styrelsen ansvarar för det löpande och periodiska underhållet. Vad gäller den förstnämnda kan det vara svårt för styrelsen att planera reparationerna till en viss tidsperiod. När det kommer till det periodiska underhållet finns det ett större utrymme för styrelsen att besluta om att samtliga arbeten ska vidtas under samma period. Det finns dock ingen lagstadgad skyldighet för styrelsen att genomföra dessa arbeten under en viss tidsrymd, och inte heller att följa en föreningsmedlems önskemål om detsamma.

Vad kan du göra?
Du nämner i din fråga att du tillsammans med andra medlemmar upplever arbetena som störande. I detta hänseende har Folkhälsomyndigheten i allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus givit rekommendationer om vilka ljudnivåer som inte bör överskridas i en bostad. Riktvärdena är tänkta att användas för sovrum och vardagsrum. Om du är störd av buller på din uteplats, balkong eller inne i bostaden när ett fönster är öppet kan vägledning istället tas från Naturvårdsverket och Boverkets gemensamma vägledning för industritabeller och annat verksamhetsbuller, du kan läsa denna genom att klicka här.

Om du upplever att du inte får respons från bostadsrättsföreningen kan du alltså kontakta din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor, som kan fatta beslut om utredning och åtgärder om det handlar om buller och störningar du inte bör tåla.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1060)
2020-08-06 Hidden flaws in apartments
2020-08-04 Hur ändrar vi ägandeförhållandet för vår bostadsrätt?
2020-07-31 olika kontantinsats vid köp av bostad
2020-07-30 Vad bör bostadsrättsföreningen göra åt störningar och hur bedöms en sån?

Alla besvarade frågor (82626)