Stoppa otillåten gratis nedladdning av e-bok

Hej!

Jag är en hobbyförfattare av hembygdsböcker. Upptäckte att min senaste bok går att ladda ned gratis på nätet på en suspekt hemsida. Som jag ser en uppenbar lagöverträdelse då det tydligt står i bokens insida att undertecknad samt förlaget har Copyright på materialet. Jag har skrivit till en kontaktadress på hemsidan och påtalat det hela, men vet inte ens om det är en svensk adress. Hemsidan har länk enligt nedan.

https://kognitionsite.wordpress.com/

Hur går jag bäst vidare för att kunna stoppa detta? För mig är det en principsak. Det är en bok baserad på åratal av forskning, som nu kan spridas fritt.

Tacksam för tips!

Andreas Karlsson

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Du som upphovsman till din bok har upphovsrätten till boken, vilket innebär att du har rätten att förfoga över ditt verk samt att du har den ideella rätten över verket, 1 kap 1 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL, se här https://lagen.nu/1960:729. Upphovsrätten uppstår formlöst och det är ingenting du behöver ansöka om såsom när det gäller patent.

Förfoganderätten innebär att det är du som bestämmer över verket och huruvida det ska göras tillgängligt för allmänheten eller inte, du har alltså ensamrätt till boken och kan stoppa andra från att använda din bok på ett sätt som du inte har tillåtit – i det här fallet att lägga upp boken för gratis nedladdning utan ditt godkännande, 1 kap 2 § URL.

Straffet för att göra intrång i någons upphovsrätt är böter till två års fängelse, 7 kap 53 § URL, vilket det verkar som att personen som publicerat din bok utan tillåtelse har gjort. Domstolen kan på yrkande av upphovsmannen, dig, förbjuda vid vite att personen som gjort intrång i din upphovsrätt fortsätter med detta, 7 kap 53b § URL. Förbudet kan vidtas under förutsättning att du kan precisera exakt var intrånget i din upphovsrätt har skett och på vilket sätt du vill att det ska förbjudas. Du har vidare rätt till ersättning för intrånget i din upphovsrätt, ersättningen bestäms efter branschens standarder, 7 kap 54 §, URL.

Så sammanfattningsvis bör du anmäla personen i fråga som gör intrång i din upphovsrätt till tingsrätten och få utfärda ett förbud för fortsatt intrång samt yrka på ersättning för den otillåtna användningen av din bok.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000