Stoppa användning av identiskt företagsnamn?

2020-08-27 i Immaterialrätt
FRÅGA
Vi är en organisation som sedan något år tillbaka har registrerat vårt namn hos Bolagsverket, där vi också specificerat våra områden för tjänster, som bl a är utbildning och föreläsningar för yrkesverksamma inom vårt område. Vi har, i samma region, en annan organisation som har valt ett namn som nästan är identiskt med vårt. De arbetar med samma frågeställningar som oss och även utbildning till yrkesverksamma (precis som vi) De är inte registrerade hos Bolagsverket. De tog namnet efter oss. Jag skulle vilja ha råd gällande våra rättigheter till vårt namn, och även om det är så att vi kan "kräva" att de byter namn. Vi har vid ett antal tillfällen sett att förväxlingar skett mellan organisationerna och även att vi vid ett tillfälle nästan blivit avstängda från ett nätverk - pga ngt den andra organisationen uttalat sig om. Jag vill veta våra rättigheter, lagrum och hur vi kan gå vidare.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Svaret regleras i lag om företagsnamn (F-namnlagen). Även varumärkeslagen kan aktualiseras. Detta blir fallet ifall ert företagsnamn även utgör ett kännetecken för era tjänster/varor (varumärkeslagen 1§). Regleringen är i mångt och mycket densamma varför jag lägger fokus på lag om företagsnamn.

Genom att ha registrerat ert företagsnamn har ni ensamrätt till det inom det område ni registrerade det (F-namnlagen 1:2 1-2st). Ingen annan får därför, utan ert tillstånd, använda ett liknande namn för varor/tjänster av samma slag ifall det finns risk för förväxling (F-namnlagen 1:4 2p). I detta fall verkar ni redan varför det som utgångspunkt anses utgöra ett intrång i er ensamrätt.

Det finns dock vissa undantag och begränsningar. Ett undantag är ifall det går att visa att ni inte tar skada av användandet (F-namnlagen 1:4 2st). Så kan inte anses vara fallet eftersom ni flertalet gånger förväxlats och dessutom nästan blivit avstängda från ett nätverk. Ett till viktigt undantag är att de har rätt att använda företagsnamnet ifall det blivit inarbetat och ni inte vidtagit åtgärder inom rimlig för att förhindra användningen (F-namnlagen 1:7). Att ett företagsnamn är inarbetat innebär att det är känt bland en betydande del av kundkretsen som en beteckning för verksamheten (F-namnlagen 1:2 3st). Jag vågar inte spekulera i om deras företagsnamn är inarbetat men med tanke på att 5 år generellt sett anses vara "rimlig tid" vill jag påstå att ni är inom den frist ni måste vidta åtgärder (vilket ni kanske redan gjort).

Ni har alltså enligt min bedömning ensamrätt till namnet. Nu går jag in på vad ni kan vidta för rättsliga åtgärder.

För att förhindra att organisationen fortsätter använda ert namn kan ni hos domstol yrka att de ska förbjudas och att detta förbud ska kombineras med vite (F-namnlagen 5:3). Det innebär att organisationen kommer behöva betala något som liknar böter ifall de fortsätter att använda ert namn.

Ni kan även kräva ersättning från de som använt ert namn. Vid bedömning av ersättningens storlek tar man hänsyn till (1) utebliven vinst, (2) vinst som den som har begått intrånget har gjort, (3) skada på företagsnamnets anseende, (4) ideell skada, och (5) ert intresse av att intrång inte begås (F-namnlagen 5:7). Jag vågar mig inte på att spekulera i storleken i just ert fall dock.

Det finns även ett straffansvar. De som använder ert namn kan dömas till böter eller fängelse i upp till två år (F-namnlagen 5:1). Ni måste då stämma dem i Tingsrätten för att uppnå detta. Notera dock att straffansvar och vite inte får kombineras.

En sista åtgärd är att, oavsett vad ni yrkat i domstolen, så kan ni samtidigt yrka att organisationen ska bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen - dvs att de utan lov använt ert företagsnamn (F-namnlagen 5:12).

Av dessa åtgärder tycker jag personligen att alla utom straffansvar är lämpliga. Det kommer dra ut på processen - dyrt i tid och pengar - och ni har inget egentligt intresse av att se dem straffade.

Ifall ni vill vidta någon rättslig åtgärd är det patent- och marknadsdomstolen ni ska vända er till (F-namnlagen 7:1). Detta är antingen Stockholms tingsrätt eller Svea Hovrätt, beroende på var i landen ni befinner er.

Jag hoppas att ni har fått svar på era frågor. Ni är alltid varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (966)
2021-04-17 Kan man sälja dockor med SHL-loggor på?
2021-04-15 Sjunga låt vid demonstration - upphovsrättsintrång?
2021-04-13 Vad är skillnaden mellan marknadsföringsrätt och immaterialrätt?
2021-04-12 Får jag lov att använda ett annat företagsnamn på min produkt som jag säljer?

Alla besvarade frågor (91293)