Stopp i avlopp i hyresrätt - vems ansvar?

2019-12-03 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Vi bor i en hyresrätt och nyligen blev det ett stopp i avloppet (toan) Hyresvärden sa då att det skulle läggas på hyran och att vi skulle stå för betalningen. Stämmer det att vi ska betala för detta? Är det inte så att fastigheten äger rören, så att säga? Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I ett hyresförhållande råder ömsesidiga förpliktelser mellan hyresvärd och hyresgäst.

Hyresgästens vårdplikt

Som hyresgäst är man skyldig att vårda lägenheten väl. Som hyresgäst blir man ersättningsskyldig för skador som man vållat pga. vårdslöshet eller försummelse. Detta gäller enligt 12 kap. 24 § jordabalken.

Hyresvärdens underhållsskyldighet

Hyresvärden är under hyrestiden skyldig att hålla lägenheten i ett sådant skick "att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukar för det avsedda ändamålet", (se 9 och 15 §§ jordabalken). Vad som menas är vad man kan kalla "sedvanligt underhåll".

Vem som bär ansvaret för skadan i avloppsrören i detta fall beror lite på omständigheterna. Är det så att ni som hyresgäst har varit försumliga genom att t.ex. spolat ner orimligt mycket papper eller liknande talar det för att ni som hyresgäst är ansvariga enligt 12 kap 23 § jordabalken. Skulle det vara så att avloppsrören är så pass gamla att stoppet i avloppet har förorsakats enbart pga. att de inte har bytts ut torde det vara en skada som hyresvärden ska svara för.

Har du fler funderingar är du välkommen att hör av dig!

Med vänlig hälsning,

Catharina Såmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1700)
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?
2020-07-31 När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Alla besvarade frågor (82601)