Stöld av kläder med värde 1800 kronor

FRÅGA
Jag känner någon som stulit kläder värde 1800 kr vad kommer hen få för straff.
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Någon som stulit kläder för 1800 kronor gör sig skyldig till brott enligt bestämmelserna i brottsbalken. Tillgreppet av kläderna kan definieras som snatteri (ringa stöld), stöld eller grov stöld. Skillnaden mellan dessa tre beror på värdet av föremålen ifråga, samt hur tillgreppet skedde. Brottet går under benämningen snatteri om värdet på föremålen som tagits är under 1000 kronor sammanlagt, 8 kap. 2§. Om värdet överstiger 1000 kronor så definieras det istället som stöld, 8 kap. 1 §, om tillgreppet skedde i butik. Om händelsen ägde rum utanför butik, kanske hemma hos någon, så sänks gränsvärdet. Detta beror på att man även har i åtanke om hur mycket den personliga integriteten kränks.

Även bedömningen om personliga integritet görs i förhållandet mellan stöld och grov stöld. Enligt 8 kapitlet 4§ så görs gränsdragningen även med beaktande om gärningen skedde med vapen eller annat hotande medel.

Om din bekanta tog kläderna i en butik utan hotande hjälpmedel så kommer det förmodligen att gå under benämningen stöld. Om hen blir åtalad och fälld så kommer hen få fängelse i högst två år enligt 8 kap. 1§.

Hoppas att du fick svar på sin fråga!

Med vänliga hälsningar,

Samuel Lindblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (745)
2021-12-02 Hur mycket kan jag få i böter om jag snattat för under 50 kr?
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?

Alla besvarade frågor (97671)