Stöld samt förskingring från arbetsgivare

FRÅGA
Om en kvinna på 18 år, ostraffad sedan innan, som jobbar som kassörska tar i totalt 7500kr från kassan samt stjäl en 10.000 dyr klocka som tillhör chefen i arbetsplatsen , vilka brott har begåtts ?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

I detta fall rör det sig troligtvis om att denna kvinna möjligtvis gjort sig skyldig till stöld, se brottsbalken (1962:700) 8 kap. 1 §. Där anges att den som olovligen tar vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. Stölden är troligen av den klocka hon tagit från sin chef.

När det gäller pengarna ur kassan, kan det också röra sig om brottet förskingring, som regleras i brottsbalken 10 kap. 1 §, där straffskalan är fängelse i högst två år. Anledningen till att det skulle kunna ses som förskingring är att det ofta anses att en kassörska har kassan i sin besittning, och då hon tog pengar därifrån vilket innebär vinning för henne och skada för arbetsgivaren, ska hon möjligen dömas för förskingring och inte stöld när det gäller pengarna i kassan.

Att hon är 18 år och ostraffad förändrar inte vilka brott hon begått, men det kan påverka vilket straff hon får eftersom det är möjligt att ta hänsyn till hennes unga ålder och att hon tidigare är ostraffad när påföljden ska bestämmas. Det är svårt för mig att säga vilken påföljd som kommer bli aktuell om det blir fråga om en rättegång, men möjligen kanske det kan röra sig om villkorlig dom som kan förenas med böter eller ungdomstjänst. Men som sagt, det är svårt att säga och upp till domstolen att bestämma om det blir rättegång.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänligen

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll