Stöld på arbetsplats

FRÅGA
Det har förekommit stöld av pengar och mobiltelefoner på avdelningen där det sammanlagt är 20 personer som arbetar. Det visar sig att det är en arbetskamrat som har stulit, mindre summor men vid flera tillfällen, från sina kollegor. Hon har tagits på bar gärning och har erkänt stölderna. Personen som har stulit på avdelningen är en 30-årig ensamstående tvåbarnsmamma. Hon har arbetat på avdelningen i fyra år och hon har varit mycket omtyckt till dess att stölderna upptäcktes. Hon har varit sjukskriven några månader på det senaste året för psykisk utmattning beroende på att hon har en pågående vårdnadstvist med barnets far. Hon har en ekonomiskt mycket ansträngande situation. Vad bör göras och vem ska ansvara för vad?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka lagrum kan bli aktuella?
Brottet stöld finner vi i brottsbalken 8 kap. 1 §och ansvar förutsätter (1) tagande, (2) som sker olovligt, (3) att saken som tas tillhör någon annan än gärningsmannen, (4) tillägnelseuppsåt, samt (5) att tillgreppet innebär skada. Jag utgår ifrån att alla dessa rekvisit är uppfyllda utefter den information du lämnat. Ifall din kollega saknat tillägnelseuppsåt, d.v.s. avsikt att själv tillägna sig föremålet, vid tidpunkten för gärningen så kan hon istället ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap 8 §.

Vad blir påföljden?
Den som döms för stöld av normalgraden enligt brottsbalken 8 kap. 1 §riskerar upp till två års fängelse. Är brottet däremot att bedöma som ringa så riskerar gärningspersonen endast att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader enligt brottsbalken 8 kap. 2 §. Den som döms för egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap. 8 §riskerar böter eller fängelse i max ett år.

Generellt sett rubriceras gärningen som ringa stöld om den stulna sakens marknadsvärde understiger 1000 kr, dock kan även andra faktorer ha en inverkan på bedömningen. Eftersom du angett att stölden omfattar både pengar och mobiltelefoner så antar jag att värdet överstiger 1000 kr, och därför kommer gärningen antagligen rubriceras som stöld av normalgraden.

Att ge dig ett exakt svar på vilket straff din arbetskamrat kan förvänta sig är svårt att ge, det beror som sagt på omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns vissa så kallade "förmildrande omständigheter" som rätten ska beakta vid straffmätningen enligt brottsbalken 29 kap. 5 §, det kan exempelvis vara att den tilltalade erkänt brottet eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. I Sverige dömer man bara till fängelse om ingen annan mildare påföljd kan bli aktuell, således kan böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn bli aktuellt.

Ifall åklagaren beslutar om dagsböter så bestäms antalet dagsböter till lägst 30 och högst 150 stycken, eller 200 om det är fråga om flera brott. Dagsbotsbeloppet varierar från 50 till 1000 kr och hur stor varje dagsbot blir fastställs med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet och försörjningsskyldighet. Att din kollega har ansträngd ekonomi är således något man tar hänsyn till vid beslut om påföljd.

Vad kan du göra?
Jag råder dig till att göra en polisanmälan om du inte redan har gjort det. När ett brott blivit polisanmält beslutar polisen eller åklagare om de ska inleda en förundersökning och det är först när förundersökningen är klar som åklagaren fattar beslut om att väcka åtal eller inte. Ifall ett åtal väcks innebär det att domstolen kommer pröva målet vid en rättegång, och det är först då beslut om påföljd fattas.

Ibland kan det vara så att åklagaren väljer att inte väcka åtal, det kan exempelvis bero på att det inte går att peka ut någon misstänkt person eller att det inte finns tillräckligt med bevis. Men eftersom du säger att hon tagits på bar gärning och dessutom erkänt stölderna så torde det inte föreligga några hinder för att målet ska prövas vid en rättegång. Om åklagaren däremot anser att det finns tillräcklig bevisning och det står klart vilket straff som är aktuellt så kan ett strafföreläggande bli möjligt. Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkta varpå han eller hon erkänner brottet och accepterar straffet, detta är frivilligt och den misstänkta kan välja att låta åklagaren väcka tal och istället få målet prövat i domstol.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (637)
2020-10-20 När preskriberas en stöld av hund?
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?
2020-10-15 Kan jag göra något åt att min granne matar min katt?
2020-09-30 Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?

Alla besvarade frågor (85294)