Stöld inom familjen är straffbart

FRÅGA
Är stöld inom familjen straffbart? Det handlar om 7000 kr.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är kort och gott: Ja, stöld inom familjen straffbart.

Den norm som reglerar brottet stöld finner du i Brottsbalken (BrB) 8:1, och den lyder som följer: ”Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.”

Som du kan utläsa av den ovan nämnda regeln så saknar det betydelse om det olovliga tillgreppet sker från någon som ingår i ens egen familj. Så länge någon olovligen tager vad annan tillhör och har uppsåt att tillägna sig detta så gör denne sig skyldig till stöld, om tillgreppet innebär skada. Regeln i BrB 8:1 gäller alltså alldeles oavsett om en person har stulit något från en som ingår i dennes familj.

För att en person ska kunna dömas för stöld krävs också att denne haft uppsåt till att olovligen ha tagit något som tillhör en annan och till att detta inneburit skada. Denna ska också haft uppsåt att tillägna sig saken. Med uppsåt menas att gärningen ska ha begåtts avsiktligt, det vill säga med mening.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga, och all lycka till i framtiden!

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (639)
2020-10-24 bil man lämnat in för reparation används för brott
2020-10-24 Hur bedömer man svårighetsgraden av tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2020-10-20 När preskriberas en stöld av hund?
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?

Alla besvarade frågor (85316)