Stöld inom familjen är straffbart

Är stöld inom familjen straffbart? Det handlar om 7000 kr.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är kort och gott: Ja, stöld inom familjen straffbart.

Den norm som reglerar brottet stöld finner du i Brottsbalken (BrB) 8:1, och den lyder som följer: ”Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.”

Som du kan utläsa av den ovan nämnda regeln så saknar det betydelse om det olovliga tillgreppet sker från någon som ingår i ens egen familj. Så länge någon olovligen tager vad annan tillhör och har uppsåt att tillägna sig detta så gör denne sig skyldig till stöld, om tillgreppet innebär skada. Regeln i BrB 8:1 gäller alltså alldeles oavsett om en person har stulit något från en som ingår i dennes familj.

För att en person ska kunna dömas för stöld krävs också att denne haft uppsåt till att olovligen ha tagit något som tillhör en annan och till att detta inneburit skada. Denna ska också haft uppsåt att tillägna sig saken. Med uppsåt menas att gärningen ska ha begåtts avsiktligt, det vill säga med mening.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga, och all lycka till i framtiden!

Vänligen,

Stina JanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”