stöld i butik - vad händer nu?

FRÅGA
Hej,Jag driver en klädbutik och råkade ut för en stöld häromdagen, ca 30 artiklar med ett totalt värde på ca 1700 kr. Det var en familj som stal, det syns tydligt på övervakningen att hon tar med sig massor av artiklar och sedan upptäcktes hon av mig när hon slängde lapparna(Insåg dock inte då att det var hon som hade snott utan trodde att hon bara stod vid lapparna). Övervakningen är nerladdad på USB och vi har en identitet (Namn och telefonnummer till hon som stal). Det är anmält och en förundersökning är inledd och Polisen hämtar USB minnet när de behöver det. Så jag har lapparna, filmen, identitet och foton från hennes profil att jämföra med. Vad tror ni att förutsättningarna är att detta klaras upp? Vad kan anses vara ett möjligt straff? Böter? och i så fall ca hur mycket kan det bli? Får jag betalt för varorna på något sätt?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har sett någon lämna din butik med varor utan att betala, och nu undrar du vilka förutsättningar som finns för att det ska klaras upp och vilka följder detta kan få för gärningspersonen och dig.

Stöld

Det låter som du själv säger, som att du har blivit utsatt för en stöld. Den som olovligen tar någon som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det och om tillgreppet innebär skada för dig, döms för stöld till fängelse högst två år (8 kap. 1§ brottsbalken). Gränsen mellan ringa stöld och stöld går på runt 1000-1250 kr, eller om man stulit för mindre än 1000 kr, men man vid tillgreppet exempelvis använt verktyg och preparerat kläder eller väskor för att lättare kunna dölja brottet. Om det går att bevisa att personen tagit för 1700 kr, skulle det innebära att den skulle bli dömds för stöld. Om gärningspersonerna är flera stycken, kan de alla bli dömda för stöld om de tillsammans och i samförstånd främjat brottet och tagit varorna tillsammans.

Straffvärdet och påföljden

Straffvärdet för en stöld för en vuxen person är normalt 14 dagar till några få månaders fängelse. Det finns inte böter i straffskalan. Men om personen varit under 21 år, kan hen få straffrabatt och därmed hamna på bötesnivå ändå.

Men bara för att straffvärdet hamnar på fängelsenivå betyder inte det att det per automatik blir fängelse som påföljd. Valet av påföljd beror främst på om straffvärdet för gärningen är väldigt högt, brottets art i sig, och även den tilltalades person. Men vid valet av påföljd ska rätten ta hänsyn till omständigheter som kan leda till ett lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Varken straffvärdet eller brottets art är så allvarliga att det talar för att personen kommer få fängelse. Man kan istället bli dömd till exempelvis villkorlig dom, skyddstillsyn och/eller samhällstjänst.

Om gärningspersonen inte tidigare dömts för brott, är sannolikheten stor att påföljden blir villkorlig dom med böter istället för fängelse, om det kan antas att personen inte kommer återfalla i brottslighet (30 kap. 7§ brottsbalken). Om personen är dömd sedan tidigare och återfallit i brott, kan man få en skyddstillsyn om det exempelvis finns ett tydligt behandlingsbehov, och samhällstjänst om personen är lämplig för detta (30 kap. 9§ brottsbalken). Om det istället är så att personen återfallit i samma brottslighet flera gånger, och tidigare fått chanser så som villkorlig dom och skyddstillsyn, talar det starkt för en fängelsepåföljd denna gång.

Bevisläget

Jag är inte polis, men skulle säga att utifrån mina erfarenheter och utifrån vad du beskriver ovan, låter det som att bevisläget är ganska bra. Om det finns övervakningsfilm väger det tungt. Såklart krävs det att polisen kan identifiera personerna som begått brottet. Stöld är ett uppsåtsbrott, vilket innebär att polisen även ska bevisa att gärningen begicks medvetet och inte av misstag eller olyckshändelse. Så det beror på vad de inblandade säger under förhör och liknande.

Ersättning för dina skador

Om detta klaras upp har du möjlighet att begära ersättning för skador som du orsakats på grund av brottet. Du kan då exempelvis får ersättning för varor som du inte längre kan sälja, om varorna blivit skadade eller inte återlämnade, eller liknande. Du kan lämna in ditt ersättningsanspråk till polisen, och sedan kan du begära att åklagaren för din talan i rättegången så hjälper de dig. Det är då en fördel om du kan lämna in underlag för vad varorna är värda och liknande förluster du gjort på grund av brottet. Du bör kunna kontakta den lokala polisstationen och utredaren i ärendet med frågor kring ditt ersättningsanspråk.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (686)
2021-03-03 Är det brottsligt för min pappa att gömma min säkerhetsdosa?
2021-02-28 Kan socialen ta mitt barn för att jag begått ringa stöld?
2021-02-28 Vad kan påföljden bli för tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2021-02-28 Glömde varor i jackfickan

Alla besvarade frågor (89861)