Stöld, husrannsakan, påföljd m.m.

FRÅGA
Hej bästa personalen på Lawline!Har ställt till det rejält för mig,har en biopolär diagnos och ibland gör jag dumma saker för att mildraeffekten (såsom självskadebeteende,blanda medicin och alkohol mm) och för ett tag sedan såbegick jag stöld i butik ,det adrenalinpåslaget är är som ett rus.Tilltaget filmades och butiksägaren ringde upp mig och talade om att han polisanmält mig, han vill att jag ska resa tillbaka och betala varorna,4200:- han ville inte ha de tillbaka, frågan är måste jag gå dit?Vad kommer påföljden att bli för detta, blir det husrannsakan,fängelse eller dagsböter?Ska jag ringa upp polisen och lämna in mig, vet ej om jag klarar ett förhör i ett litet rum,kan man be att fåförhöret via telefonen?Många frågor ,stort tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Måste du betala
Till första frågan om du måste gå tillbaka till butiken och betala så är svaret: Nej det måste du inte. Däremot så skulle det eventuellt kunna leda till att butiksägaren väljer att dra tillbaka anmälan om du berättar vad som har hänt och ursäktar dig men detta är som sagt upp till butiksägaren att göra som den vill.

Husrannsakan
Husrannsakan är inget straff utan detta kan företas för att säkra bevis och liknande enligt 28 kap. 1 § rättegångsbalken. Husrannsakan kan användas om fängelse kan följa på brottet och om det behövs för att ta reda på mer om brottet. I detta fall kan jag inte svara exakt på om detta kommer ske eller inte då det är upp till åklagaren att bestämma om det behövs.

Påföljd
Vad påföljden kommer bli är svårt att säga exakt då det är många olika faktorer som spelar in och det inte finns något precist sätt att beräkna påföljd. Brottet som du är anmäld för verkar vara stöld vilket du troligtvis också kommer dömas för med hänsyn till värdet av det du stulit, då värdet som stulits har fastslagits till minst 1000 kr för att det ska utgöra stöld och inte ringa stöld (tidigare snatteri) enligt en dom från högsta domstolen (NJA 2009 s. 586). Stöld regleras i 8 kap. 1 § brottsbalken och kan ge maximalt 2 års fängelse men kan även ge dagsböter. I Sverige finns en presumtion mot fängelse (d.v.s. man ska i de flesta mildare brott inte döma till fängelse om inte annat talar för det) enligt 30 kap. 4 § Brottsbalken. Det som kan göra att ett brott ändå leder till fängelse är om man tidigare gjort sig skyldig till brott (vilket jag inte vet om du har), om brottet är ett artbrott (vissa typer av brott som anses samhällsfarliga) vilket stöld inte är. Även straffskalan för brottet ska man ta hänsyn till vid bestämmande av vilken påföljd det ska bli, vilket i detta fall är böter till max två års fängelse. I ditt fall så vet jag inte om du har begått tidigare brott men även om du har gjort det så anser jag att risken för fängelse är väldigt liten.

Din sjukdom skulle även kunna ses som en förmildrande omständighet (dvs en omständighet som sänker straffet) enligt 29 kap 3§ andra punkten brottsbalken, om du vid tillfället för brottet hade nedsatt förmåga att inse handlingens innebörd eller liknande. Sedan kan det finnas andra omständigheter som påverkar vad det blir för straff men troligtvis kommer straffet bli dagsböter förenat med villkorlig dom eller eventuellt endast dagsböter.

Lämna in sig till polisen och telefonförhör
Om du lämnar in dig till polisen eller inte har egentligen ingen betydelse för vilket straff du får och du behöver inte göra detta då de antagligen kommer höra av sig till dig. Däremot ökar det antagligen chansen att det blir ett strafföreläggande om du erkänner direkt och du alltså därmed slipper en rättegång. Du kan alltid be om att få ta förhöret per telefon och förklara din situation men polisen har dock ingen skyldighet att göra detta. Polisen kan däremot enligt lag begära att du kommer in till polisstationen enligt 23 kap 7 § femte stycket rättegångsbalken.

Hoppas du fick svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (743)
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?
2021-11-12 Gränsdragningen mellan försök till ringa stöld och försök till stöld
2021-11-05 OAVSIKTLIG STÖLD

Alla besvarade frågor (97545)