Stöld eller snatteri från arbetsplats

Hej

jag har en fråga jag har tyvärr lyckats med det tråkiga att snatta från min arbetsgivare jag åkte fast för snatteri men nu är jag anklagad för stöld för det var hos min arbetsgivare, jag har erkänt straffet och värdet på varan var 50 kr jag har så klart fått sparken men nu ska jag på rättegång angående detta jag är tidigare ostraffad vad tror du att jag får för straff?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Den som med tillägnelseuppsåt olovligen tager något som tillhör annan och detta innebär skada för den bestulne, döms för snatteri om värdet av det tillgripna och andra omständigheter anses som ringa (8 kap. 2 § brottsbalken). Enligt praxis anses som ringa värde om värdet av varan inte överstiger 1 000 kr (se NJA 2009 s. 586). Dock så kan försvårande omständigheter leda till att det, trots varans ringa värde, bedöms som stöld. Exempel på försvårande omständigheter är att gärningsmannen svikit ett visat förtroende, är särskilt förslagen vid brottets genomförande (se NJA 1984 s. 889), att brottet är en i serien av liknande tillgrepp, att varan varit svåråtkomlig, att det stulna är lätt att omsätta, att brottet skett genom inbrott, om gärningsmannen hade för avsikt att tillgripa något av större värde eller avsett något som man inte kunnat utöva tillsyn över.

I ett fall från hovrätten hade en person tillgripet en sak värt 200 kr från sin arbetsplats. Personen i fråga dömdes för stöld till villkorlig dom i förening med böter. Motiveringen för domen var att på en arbetsplats finns lättillgängliga och attraktiva föremål och att det därav krävs att det mellan arbetsgivaren och arbetstagaren uppvisas ett särskilt förtroende. Genom att ta något från arbetsplatsen anses arbetstagaren ha missbrukat ett visat förtroende, vilket är en försvårande omständighet (se hovrätten för västra Sveriges avgörande i mål B 1079-13).

Med detta sagt innebär det inte att du kommer att dömas för stöld. Din situation är annorlunda. Framförallt är det du tillgripit värt mindre. Det du gjort verkar ha varit en engångsföreteelse. Påföljden för stöld är fängelse i högst två år (alternativt villkorlig dom eller skyddstillsyn), 8 kap. 1 §. Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader. Vad du kommer att ådömas är det bara domstolen som kan avgöra, dock så antyder det att det i första hand blir böter och villkorlig dom i andra hand.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”