Stöld eller snatteri

FRÅGA
Vår granne var kattvakt,så de hade nyckel.När det gått några år,så märkte jag att det började försvinna förbrukningsmtr.toapp,kaffefilter,kryddorm.m.mDe fick ersättning för sitt arbete.Så komm dagen när vi fick ta bort vår älskade katt.Därefter inventerade jag, det saknades en del vinylskivor.Min särbo bor på våningen under var delägare i katten,säger att det är fel på mej ,för det har aldrig försvunnit något för henne.När vi sedan var borta en heldag innan Jul,troligtvis,så har de varit inne i min lägenhet,med en nycklkopia,stulit frimäken,gammla mynt vinylskivor,nya strumpor m.mVad ska jag vidta för åtgärder ?Ska jag tex,skäla ,för dom,ellerpolisanmäla,dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) är en stöld följande:

Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

Din granne har olovligen tagit något, som tillhör dig och det har troligen varit med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet innebär ekonomisk skada för dig. Om det som stulits har ett sammanlagt värde på under 1000 kr och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa ska personen i fråga istället dömas för snatteri i enligt 8 kap. 2 § brottsbalken. Det som kan ha betydande värde i ditt fall är frimärkena och vinylskivorna. Det är dock svårt att säga om det sammanlagda värdet av vad som tagits överskrider 1000 kr. Dessutom ska övriga omständigheter vid brottet vara att anse som ringa. Grannen har gått in i ditt hem med tillåtelse och tagit grejer av relativt lågt värde vilket gör det sannolikt att det han gjort ska betraktas som ett snatteri.

Oavsett om det är stöld eller snatteri bör du i första hand prata med grannen och se vad han har att säga om saken, och i andra hand polisanmäla grannen.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (667)
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?
2020-12-28 Vad blir bötesbeloppet vid ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88180)