Stöld eller snatteri

FRÅGA
Vad är skillnaden mellan att bli dömd enligt brottsbalken 8 kap paragraf 1 eller 2? Vad betyder "tillgreppet innebar skada"?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skillnaden mellan att bli dömd för stöld (Brottsbalken 8 kap 1 §) och att bli dömd för snatteri (Brottsbalken 8 kap 2 §) är förutom rubriceringen ofta påföljden. Normalpåföljden vid stöld är villkorlig dom, medan normalpåföljden vid snatteri är böter.

För att bli dömd enligt Brottsbalken 8 kap 1 § krävs, precis som du observerat, att tillgreppet innebär skada. Denna formulering innebär att den som blir bestulen inte har erhållit fullgod kompensation för tillgreppet. Det ska alltså uppstå någon ekonomisk förlust vid tillgreppet.
Brottsbalken 8 kap 2 § hänvisar till Brottsbalken 8 kap 1 §, detta följer av formuleringen "Är brott som i 1 § sägs...". Detta innebär att en ekonomisk skada krävs även för att dömas till snatteri. Snatteri kan ses som en mindre grov stöld.
Vad som ofta föranleder att gärningsmannen döms till snatteri istället för stöld är beloppet på föremålet/föremålen som tillgripits. Ett belopp om 1000 kr kan fungera som en tumregel vid valet mellan de olika rubriceringarna. Vidare kan viss hänsyn tas till vad som tillgripits alternativt om tillgrepp skett systematiskt eller inneburit en integritetskränkning.

Om du i framtiden behöver hjälp med juridiska frågeställningar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Patrik Magnesved
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84525)