Stöld eller snatteri?

FRÅGA
Hej, min dotter, 20 år, ostraffad, tog en back öl som stod utanför en pub (kostnad på systemet 200 kr, pris inne i puben 700 kr). Hon var full och tappade backen så den gick sönder och gick då iväg men blev sen igenkänd av vakten. Nu blev hon dömt för stöld till 150 dagsböter, är inte det extremt hårt och varför blir det inte snatteri? Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuell lagstiftning för din fråga är Brottsbalken (BrB). Först och främst bör påpekas att det inte är möjligt för mig att ge dig ett konkret svar utan att läsa domskälen. Jag kan dock ge dig lite egna antaganden och viss vägledning.

Dagsböter

Dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio, se BrB 25:2. Din dotter har således fått maximala antal dagsböter. Anledningen till detta kan vara att domstolen funnit att din dotters gärning i normalfallet skulle ha gett fängelse. Men istället för fängelse har domstolen valt att dela ut höga dagsböter. Domstolen kan exempelvis ha beaktat att din dotter är under 21 år, varför den s.k ungdomsrabatten i BrB 29:7 aktualiseras (se också NJA 2012 s. 16). Vidare kan domstolen ha tagit hänsyn till att din dotter tidigare är ostraffad.

Varför snatteri

Vid bedömningen av om ett tillgrepp ska bedömas som stöld eller snatteri, beaktas främst det tillgripnas värde. Men även övriga omständigheter beaktas, exempelvis den kränkning eller fara som gärningen har inneburit, se BrB 8:2.

Vid butikstillgrepp brukar värdegränsen mellan stöld och snatteri ligga vid ungefär 1000 kr, se NJA 2009 s. 586. Jag tror att det är denna värdegräns du syftar på när du undrar varför gärningen inte är att bedöma som snatteri.

I den gärning du beskriver har tillgreppet skett utanför en pub, det vill säga inte i en butik. Vid sådana tillgrepp torde värdegränsen för stöld ligga under 1000 kr. Ytterliggare något som kan göra att tillgreppet är att bedöma som stöld, även fast värdet är lågt, är att den tillgripna egendomen är sådan att den måste lämnas utan tillsyn, se NJA 1995 s. 561. Detta kan vara två anledningar till att din dotter dömdes för stöld istället för snatteri.

Jag hoppas att du åtminstone har fått lite vägledning av detta svar!

Vänlig hälsning,

John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (693)
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?
2021-03-31 Kan expediten hålla mig kvar i butiken för att hen tror att jag snattat?
2021-03-31 Vad avgör om det är grov stöld?

Alla besvarade frågor (91127)