Stöld eller snatteri?

FRÅGA
Hej, för några dagar sen snodde jag en plånbok i ett skåp i skolan innehållande ca 1300 kr. Övervakningskameror filmade allt jag gjorde och nu har personen anmält mig. Jag är 18 år och har sedan 2 år tillbaka en prick i registret som jag ska ha i tre år för snatteri. Vad tror ni kommer hända? Polisen kommer höra av sig vilken dag som helst.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 8 kap 1 § brottsbalken döms den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

I valet mellan stöld (8:1) och ringa stöld (snatteri, 8:2) avgör ofta stöldobjektets (det stulna) värde. I praxis har högsta domstolen satt en vägledande gräns kring ett värde av 1000 kr (NJA 2009 s 586). Överstiger värdet på det stulna alltså 1000 kr finns mycket som talar för att brottet kommer rubriceras som stöld istället för snatteri.

Huruvida rätten finner dig skyldig till stöld kan jag dock inte uttala mig om, lika lite som vilken påföljd (straff) som eventuellt då kommer utdelas. Man får samtidigt inte glömma att det är åklagarens uppgift att visa, utom rimligt tvivel, att du har begått brottet. Detta gäller även att åklagaren måste visa på att stöldobjektets värde faktiskt når den gräns som krävs för stöld m.m.

Lycka till!

Max Axell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (637)
2020-10-20 När preskriberas en stöld av hund?
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?
2020-10-15 Kan jag göra något åt att min granne matar min katt?
2020-09-30 Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?

Alla besvarade frågor (85277)