Stöld eller ringa stöld? Användning av hjälpmedel vid stöld i butik

FRÅGA
Hej, berätta för mig att jag stal med en speciell väska för att larmet inte fungerade. det var en T-shirt, den hade ett larm, en T-shirt kostade 700 kronor. I dina kommentarer insåg jag att ett fängelsestraff ges när stöldbeloppet är mer än 1250. Min fråga är, anses detta vara en liten stöld eller kommer de att betrakta mig som professionell och kommer att få ett fängelsestraff?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar

Att du använt dig av ett hjälpmedel vid stölden kan innebära att din ringa stöld istället kan anses vara en stöld av normalgraden. Det innebär dock inte automatiskt att du kommer dömas till fängelse, då huvudregeln är att fängelsestraff ska undvikas vid kortare fängelsestraff.

Din fråga

Jag tolkar din fråga som att du har blivit påkommen med att stjäla en t-shirt värd 700 kr med ett hjälpmedel i form av en väska som skulle hindra larmet från att gå av.

Stöld eller ringa stöld?

Som du redan påpekar i din fråga går gränsen mellan ringa stöld (snatteri) och en vanlig stöld vid 1250 kr. Detta har konstaterats av högsta domstolen i målet B 6140-18. Om det endast är en t-shirt värd 700 kr kommer stölden att ses som en ringa stöld, vilket har en straffskala på böter till högst sex månader i fängelse, 8 kap. 2 § Brottsbalken (BrB). Men om du vid en stöld som annars skulle anses vara ringa har använt dig av hjälpmedel kan det innebära att stölden inte längre anses som ringa utan som en vanlig eller grov stöld.

I rättsfallet RH 2013:36 som handlade om tillgrepp av egendom med mycket lågt värde har bedömts som stöld istället för ringa stöld när en preparerad jacka (hjälpmedel) använts vid brottet.

Potentiella påföljder för stöld

Det rättsfallet säger är att omständigheten att du använt dig av ett hjälpmedel vid stölden kan innebära att din stöld anses som en stöld av normalgraden, 8 kap. 1 § BrB. Straffskalan för stöld är fängelse från 14 dagar upp till fängelse i två år. Huvudregel är dock att om det inte finns försvårande omständigheter, t.ex. upprepad brottslighet, så ska det inte dömas till fängelse, 30 kap. 1 § BrB. I ditt fall, om detta är ditt första brott, så kommer du med all trolighet inte att dömas till fängelse. Istället kan du dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn och om du samtycker till det kan även samhällstjänst ingå i påföljden. Om du döms till villkorlig dom eller skyddstillsyn kan du även dömas till att betala böter. I rättsfallet jag nämnde tidigare, som liknar ditt fall, blev påföljden villkorlig dom i samband med 40 dagsböter. Vad du kan dömas till beror också på hur gammal du är. Desto yngre du var när du begick brottet desto lindrigare straff kommer du att dömas till.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (745)
2021-12-02 Hur mycket kan jag få i böter om jag snattat för under 50 kr?
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?

Alla besvarade frågor (97717)