Stöld eller egenmäktigt förfarande - eller olovligt förfogande?

Hej. Jag undrar hur det fungerar med sambolagen och husdjur som stulits ett år efter separationen? Ex-sambon har brutit det muntliga avtal om att vi skulle dela på husdjuret. Och vägrar nu lämna ifrån sej det? Jag försökte anmäla som vanlig stöld men Polisen tyckte det föll under sambolagen. Kan tillägga att ex-sambon har skrivit över husdjuret på sej själv utan min inrådan. Räknas det som stöld alternativt egenmäktigt förfarande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har delat upp mitt svar i olika delar för att det ska bli så enkelt att förstå som möjligt. Längst ner hittar du några förslag på vad du kan göra om du vill gå vidare med ditt ärende.

Kan det som ex-sambon har gjort räknas som stöld eller egenmäktigt förfarande?

Brottet stöld regleras i brottsbalken 8 kap. 1 §. För att en handling ska räknas som stöld krävs bl.a. att man på ett olovligt sätt tar något som någon annan har i sin besittning. Eftersom din ex-sambo verkar ha haft husdjuret hos sig när hen bestämde sig för att inte lämna ifrån sig det till dig kan det som din ex-sambo har gjort juridiskt sett inte räknas som stöld. Det finns vissa speciella situationer när en sådan handling ändå kan räknas som stöld, men det är tveksamt om ditt fall omfattas av de situationerna och därför kommer jag inte att redogöra för dem.

Vad gäller brottet egenmäktigt förfarande (se brottsbalken 8 kap. 8 §) måste det på samma sätt som för brottet stöld vara fråga om att någon tar något som finns i någon annans besittning. Därför räknas det som din ex-sambo har gjort antagligen inte heller som egenmäktigt förfarande.

Omfattas husdjur av sambolagen? Vad gäller?

Egendom som omfattas av sambolagen är sambors gemensamma bostad och bohag. Med bohag avses möbler, vitvaror och annat som tillhör själva hemmet. Husdjur räknas därmed inte som bohag och omfattas därför inte av sambolagens bestämmelser.

När två sambor köper ett husdjur tillsammans uppstår istället en vanlig samäganderätt till husdjuret. Då omfattas situationen av samäganderättslagen. Detta innebär att både du och din ex-sambo är ägare till husdjuret om ni köpte det tillsammans. Om det var så att det istället var din ex-sambo som själv köpte husdjuret har du ingen äganderätt till det. Jag känner ju inte till innehållet i ert muntliga avtal, men om avtalet innebar att ni skulle bli samägare till husdjuret (om ni inte redan var det därför att ni köpte det för bådas pengar) kan det ju tänkas att din ex-sambo har begått ett avtalsbrott.

Är det som ex-sambon gjort tillåtet?

Om både du och din ex-sambo är ägare till husdjuret har ni båda rätt att förfoga och bestämma över det, men ingen av er kan sälja eller föra bort husdjuret utan den andras samtycke. Det innebär i så fall att det som din ex-sambo har gjort inte är tillåtet. Då kan hen ha begått ett avtalsbrott såväl som brottet olovligt förfogande (se brottsbalken 10 kap. 4 §).

Olovligt förfogande innebär att någon som redan har ett föremål i sin besittning (hos sig själv), gör något med föremålet så att den som är t.ex. samägare till föremålet "frånhänds det eller berövas sin rätt". Att vägra att låta dig förfoga över husdjuret och att "skriva över det på sig själv" skulle alltså kunna räknas som brottet olovligt förfogande om du är samägare till husdjuret.

Vad du kan göra nu

Om du menar att du är samägare till husdjuret skulle du kunna anmäla din ex-sambo för olovligt förfogande hos polisen. En annan möjlighet är att stämma din ex-sambo vid en domstol för att hen har begått ett avtalsbrott. Du kan även ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

Om du vill ha mer hjälp med ditt ärende är du naturligtvis även varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. På vår juristbyrå kan vi hjälpa dig att t.ex. utforma ett kravbrev eller en stämningsansökan. Vi kan också erbjuda dig ytterligare rådgivning eller biträda dig vid en eventuell framtida rättegång. Du hittar all kontaktinformation på vår hemsida, lawline.se.

Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo