Stöld då man stoppat ner saker i väska men sedan tagit upp dem?

FRÅGA
Straff fri 72 år begick en dumhet. Lade ner prylar i egen väska. Ca 1400kr . Expedit bad vid kassan att få kolla väskan.Öppnade. Lämnade åter. Lämnade aldrig affären med varorna. Hade heller inte tänkt göra det. Ångrat mig.Fick gå utan att lämna leg.Make betalade med kontokort. Vi gick tull kassan tillsammans. Övervakningskameror.Kan något hända mu?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalkens åttonde kapital om tillgreppsbrott. Det brott som blir aktuellt att diskutera i detta fall är om det eventuellt skulle kunna handla om en stöld enligt 8 kapitlet 1 § brottsbalken, se här. Det ringa (mindre grova) brottet snatteri är också aktuellt att diskutera. Det man ska ta hänsyn till för att bedöma om det handlar om snatteri eller stöld är värdet på varorna samt övriga omständigheter enligt 8 kapitlet 2 § brottsbalken, se här. Domstolen har fastställt att gränsen för snatteri ligger vid 1000kr och därför blir det mer aktuellt att diskutera stöld i detta fall.

För att det ska handla om en stöld ska följande ha skett:
1. Att man olovligt ska ta något.
2. Att man ska vilja tillägna sig det man tar.
3. Att stölden innebär skada.

Om vi börjar att diskutera om du uppfyller första kravet så ska du alltså tagit något och det ska vara olovligt att du tog saken. Detta innebär att besittningen av saken ska vara rubbat. Med det menas att du ska ha tagit saken från den som äger den så att denna inte har kontrollen över saken längre. I ditt fall bör inte detta ha skett. Du har stoppat ner sakerna i väskan men du har aldrig passerat kassan vilket betyder att du inte tagit sakerna ur butiken (butiken förlorade aldrig besittningen av varorna). Detta innebär att du inte bör uppfylla första kravet på en fullbordad stöld vilket i sin tur innebär att det inte handlar om en fullbordad stöld.

Eftersom det inte kan handla om en fullbordad stöld måste man undersöka om det kan handla om ett försök till stöld enligt 8 kapitlet 12 § brottsbalken, se här. För att ett försöksbrott ska föreligga krävs att brottet påbörjats samt att det funnits fara för att brottet fullbordats enligt 23 kapitlet 1 § brottsbalken, se här.

I detta fall har jag svårt att se att man skulle bedöma att fara för att brottet fullbordat förelegat. Om man däremot anser det så ska man inte dömas för ett försöksbrott om man frivilligt avbrutit gärningen och inte fullbordat den enligt 23 kapitlet 3 § brottsbalken, se här.

Det som kan hända nu bör troligtvis vara ingenting eftersom det mest troligt anses att inget brott har begåtts. Butiken skulle kunna polisanmäla händelsen då de har övervakningskameror om de själva anser att ett brott har begåtts. Om detta skulle ske kommer en åklagare att gå igenom händelsen och besluta om hen ska väcka åtal eller inte. Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (668)
2021-01-21 Medhjälp till stöld
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88420)