Stöld även om offret har demens?

Hej, jag undrar om en sak, om te.x min mamma får diagnosen demens. Kan jag ta hennes bilnycklar utan att det är stöld?????

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet stöld regleras i 8:1 Brottsbalken. För att lagen ska vara tillämplig krävs: (1) Olovligt tagande,(2) som tillhör någon annan, (3) med uppsåt att tillägna sig det.

Dessa kriterier ses objektivt och det spelar sålunda ingen roll vad din mamma uppfattar eller inte. Om du har tagit besittning av hennes bil utan hennes samtycke med avsikten att använda den som din egen eller sälja den så anses det utgöra stöld.

Vänligen,

Civan ÖztürkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo