FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB04/04/2018

Stöld av hund

Jag har kennel och min ena tik har fått valpar för lite mindre än tre veckor sedan. vad händer om någon tar tiken?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Juridiskt sett betraktas djur som egendom. Att ta någons djur skulle kunna ses som stöld. Enligt brottsbalken 8 kap 1§ anses en person ha gjort sig skyldig till stöld om personen olovligen har tagit annans egendom med uppsåt att tillägna sig den. Vidare krävs det att tillgreppet inneburit en ekonomisk skada för ägaren.

Om någon olovligen skulle ta din tik med uppsåt att tillägna sig den, dvs. göra tiken till sin, skulle personen ha gjort sig skyldig till stöld då tillgreppet innebär en ekonomisk skada för dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Elin ForsbergRådgivare