FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler10/11/2014

Stifta lag i strid med annan lag

Är det möjligt för en kommun eller region i Sverige/EU att införa en lag som strider mot den statliga lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Nej, en kommun/region kan inte utfärda föreskrifter som strider mot den nationella lagstiftningen, enligt principen om lex superior. Såvida inte författningen med högre rang uttryckligen säger att andra författningar har företräde så gäller grundlag (t.ex. Regeringsformen) framför vanlig lag (t.ex. brottsbalken), som gäller framför förordning (d.v.s. bestämmelser från Regeringen), som gäller framför myndighetsföreskrift (t.ex. föreskrifter från kommunala nämnder).

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?