Starta konkurrerande verksamhet vid uppsägning av avtal om hyra av frisörstol

2016-03-14 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag hyr stol på salong i dagsläget och jag ska starta egen frisörsalong nu. Uppsägningstiden är 6 månader och jag undrar om jag kan starta egen salong innan denna tiden har gått ut? Självklar kommer jag betala hyran kontraktet ut. Det som står på kontraket är att vi ska gemensamt komma överens om öppettiderna och att man säger upp sig vid kalendermånads-skifte.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror sig på huruvida du är arbetstagare på salongen eller om du endast hyr in dig på en stol som egen företagare. Om du är anställd så har du en lojalitetsplikt mot din arbetsgivare som i princip innebär att du inte får göra något som skadar din arbetsgivare, exempelvis genom att starta konkurrerande verksamhet. Denna lojalitetsplikt följer underförstått av anställningsavtalet eller kollektivavtalet och gäller under hela din anställningstid, alltså även under din uppsägningstid.

Men eftersom du skriver att du hyr en stol på en salong så antar jag ifrån att du är egen företagare och alltså inte är arbetstagare hos salongen, vilket innebär att inga arbetsrättsliga regleringar kommer i spel. Den som äger frisörsalongen där du hyr en stol upplåter alltså en nyttjanderätt till dig. Denna nyttjanderätt regleras av avtalet mellan dig och ägaren av salongen. I detta avtal finns ingen dold lojalitetsplikt (jfr anställningsavtalet) som du måste ta hänsyn till. Det enda du behöver ta hänsyn till är, precis som du säger, uppsägningstiden och eventuellt övriga avtalsbestämmelser i avtalet som aktualiseras i och med din uppsägning. Om det finns något reglerat i avtalet mellan dig och salongen som kan liknas vid en konkurrensklausul, alltså att du inte starta konkurrerande verksamhet eller börja jobba på en annan konkurrerande verksamhet, så kan du eventuellt behöva följa detta. En sådan konkurrensklausul måste dock, enligt 38 § avtalslagen vara skälig för att vara giltig.

Utifrån din fråga så verkar det dock inte finnas någon sådan konkurrensklausul i ditt avtal med salongsägaren, därför tolkar jag det som att du är fri att starta din egen frisörsalong, även under uppsägningstiden på sex månader. Så länge du följer avtalet och betalar hyran under uppsägningstiden så borde det inte vara några problem.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1386)
2020-12-03 Uppsägning av parkeringsplats
2020-12-02 Kan en person portas från kiosk?
2020-12-01 Avbokning av hyrd stuga och möjligheten att få tillbaka handpenningen på grund av det rådande läget
2020-11-30 Köp av tjänst för näringsidkare

Alla besvarade frågor (86931)