FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag28/02/2021

Starta bolag: vilka lagar ska efterföljas?

Om man skall starta ett bolag i syfte att importera samt sälja energidryck i Sverige via onlinehandel, vilka lagar samt regler skall följas?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Mycket beror på vilket typ av bolag som ska startas. Det finns olika former att välja mellan och respektive form ger upphov till olika regelverk som ska efterföljas. Om det exempelvis är ett aktiebolag så ska aktiebolagslagen efterföljas men om det är ett handelsbolag så ska lagen om handelsbolag och enkla bolag efterföljas.

Utöver det så finns det även skatterättsliga regler som ska efterföljas. Dessa är bland annat inkomstskattelagen, som i stora drag reglerar hur samt vilka intäkter och kostnader som ska beskattas. Även mervärdesskattelagen blir relevant i och med att bolag bedriver ekonomisk verksamhet, lagen reglerar hur och när momsbeskattningen ska ske.

I sammanhanget är det också relevant att nämna att även redovisningsrättsliga regelverk ska efterföljas, centrala lagar är bokföringslagen och årsredovisningslagen.


Vänliga hälsningar,

Jessica JacobRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000