Starta aktiebolag med skulder

2016-11-29 i Bolag
FRÅGA
Hej. Jag och min hustru vill starta ett bolag som ägs av henne då jag har skatteskulder. Min hustru har inga skatterelaterade skulder men hon har en del annat hos KFM. Hur ser man på det här. Kan kronofogden ta aktiebolaget ifrån henne?vi betalar löpande på våra skulder så vi hör iaf rätt för oss. Men vi skulle vilja göra mer och rätt denna gång.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om aktiebolag regleras i aktiebolagslagen (ABL) (här) Den som får lov att bilda ett aktiebolag kallas stiftare och det måste vara minst en fysisk eller juridisk stiftare för att bilda ett bolag enligt 2 kap. 1 § (här). I 2 kap. 2 § (här) räknas det upp personer som inte får lov att vara stiftare. Det rör sig om underåriga, personer i konkurs, personer med förvaltare enligt föräldrabalken och också personer med näringsförbud enligt lagen om näringsförbud (NFL)(här). Gällande skatteskulder så finns det i 6 § NFL (här) stadgat att den som inte betalat skatt i en näringsverksamhet enligt vissa regler ska få näringsförbud. I din fråga belyses inte varifrån skatteskulderna härleds men rör det sig om att du har ett näringsförbud på grund av skatteskulderna får du inte vara stiftare, annars kan du också vara stiftare tillsammans med din fru. Gällande din frus skulder är det inget hinder från att bilda ett bolag enligt reglerna i ABL då hon får lov att vara stiftare.

Ett aktiebolag är en egen juridisk person och delägarna svarar inte själva för bolagets ekonomi och på samma sätt är bolagets ekonomi inte en del av delägarnas. Vid en eventuell utmätning är bolaget ekonomi frånskild din frus och kan inte läggas till hennes del. Däremot har kronofogden rätt att utmäta egendom av värde från din frus egendom vilket kan vara andelar i ett företag (aktier). Det bolag du beskriver, där du och din fru driver det, är ett fåmansbolag och det har i rättsfallet NJA 2004 s. 868 ansetts vara möjligt att utmäta aktier i ett fåmansbolag till ett värde av 300 000 kr. Man får därför se lite till vilket värde hennes aktier har vid en eventuell utmätning.

Sammanfattningsvis, din fru kan starta ett aktiebolag och eventuellt du med beroende på var skatteskulden hänför sig till. Kronofogden kan inte ta ifrån henne aktiebolaget men de kan i vissa fall utmäta aktierna hon äger i bolaget, dock ska det då röra sig om ett betydande värde.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Fick du svar på din fråga?