Står regeringens regleringsbrev över lagen?

FRÅGA
Hej!Jag undrar om regeringens regleringsbrev står över lagar? Vilka lagar står de över i så fall eller vilka står de inte över?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är regleringsbrev?

Regleringsbrev är information från regeringen till de statliga myndigheter som finns i Sverige. I dessa regleringsbrev beskriver regeringen bland annat vilka mål och uppdrag som myndigheten har, samt hur stor budget myndigheten har att utgå ifrån. Regleringsbreven kan sedan uppdateras löpande under året.

Står regleringsbrev över lagar?

Lagar stiftas av riksdagen (8 kap. 1 § regeringsformen). Regeringen kan inte stifta lagar, utan endast meddela andra typer av föreskrifter, till exempel förordningar.

Vilka rättskällor som har företräde före andra avgörs genom rättskällehierarkin. Denna är inte särskilt lagstadgad, utan följer av allmänna rättsgrundsatser. Högst status inom rättskällehierarkin har grundlagar, inga andra lagar eller föreskrifter får stå i strid med dessa. Efter grundlagar kommer vanliga lagar, först efter det kommer regeringens förordningar och liknande föreskrifter. Även förarbeten, praxis och doktrin har ett rättskällevärde. Exakt var i ordningen dessa ska placeras är dock omdiskuterat, men en djupare diskussion av det är inte relevant för din fråga.

Slutsats

De regleringsbrev som meddelas av regeringen kan inte stå över lag, eftersom lag har en högre status i rättskällehierarkin än sådana föreskrifter som regeringen meddelar. Regleringsbreven kan självklart vara mer detaljerade kring uppgifter som framgår av lag, men de får inte stå i strid med lagen.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (926)
2021-09-20 Allemansrätten - Vad gäller i förhållande till fastighetsägare?
2021-09-19 Behöver man ett nytt pass/id om man ändrar ordningen på sina efternamn?
2021-09-18 Serveringsansvarig
2021-09-18 Ta med alkohol utan serveringstillstånd

Alla besvarade frågor (95752)