Stängas av från kontaktsida för att ha erbjudit ersättning för sex

FRÅGA
Hej, Min fråga är kring vad som krävs för att dömas till försök till köp av sexuella tjänster. Exempelvis på scenario:En man chattar på en kontaktsida på nätet där han skriver till en medlem "jag skulle kunna tänka mig erbjuda $ för sex med dig". Ingen konversation inleds då mannen inte får något svar, han skriver inte heller något mer.Ett dygn senare stängs personen av från forumet med motiveringen "erbjuder ersättning för sexuella tjänster". Min fråga är om detta kan anses vara tillräckligt att bli dömd för? Mannen själv skulle förövr neka och hävda att det var ett "skämt" eller utav nyfikenhet. Mvh,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straff för köp av sexuella tjänster regleras i brottsbalkens 6 kap. 11 §. Där säger man att det är den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, som döms. Paragrafen förutsätter att den som är motpart till erbjudaren, dvs. i ditt fall medlemmen som får erbjudandet, är över 18 år, vilket jag förutsätter då inget annat angetts i din fråga.

För att dömas till försök, tar vi härledning ur förarbetet till den lag paragrafen tidigare var stiftad i, Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, (prop. 1997/98:55 s. 137), ur vilket vi kan utläsa att försökspunkten borde anses vara uppnådd när ett erbjudande om ersättning har lämnats. I paragrafens tidigare lydelse har detta tillämpats i RH 2002:16 där förfarandet visserligen gått längre än det du beskriver. Erbjudaren och motparten hade kommit överens om en ersättning och var på väg för att fullfölja det, men blev stoppade av polis. Då ansåg man att försök förelegat.

Vad gäller din situation har vi ett annorlunda scenario. Närmast liggande är sannolikt ett mål som har testats i Svea hovrätt där omständigheterna hade inslag av erotik och att man därpå hänvisade att erbjudaren försökte fullborda den sexuella förbindelsen, men även här stoppades och dömdes för försök. Det framgår inte vilken sorts kontaktsida det är, eller i vilken omfattning mannen skrev meddelandena i. Om mannen aktivt chattade om ämnet med andra medlemmar, skulle kunna tänkas att det inte läggs lika stor vikt vid att just den här medlemmen inte svarat på anbudet. Det är svårt att ge ett mer exakt svar utan fler omständigheter, men sannolikt är det inte tillräckligt att dömas straffrättsligt för.

Vad gäller att mannen stängts av från kontaktsidan är en annan sak. I huvuddelen av alla internetbaserade forum måste du acceptera deras medlemsvillkor för att få tillgång till själva forumet. I dessa finns oftast villkor som innebär att forumsansvariga förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar som efter deras egna bedömningar bryter mot medlemsvillkoren. Det är sannolikt detta som skett i ditt scenario och inget fel har i sådana fall begåtts av kontaktsidan.

Hoppas du fått lite mer klarhet i din fundering.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (347)
2021-01-12 Vad omfattar "ersättning" vid sexköp?
2021-01-10 Är det olagligt att skicka nakenbilder på sig själv?
2021-01-05 Är det tillåtet att ha sex med 16–17 åringar och vilka definieras som barn i bestämmelsen om barnpornografibrott?
2021-01-01 Sexualbrott och psykisk sjukdom

Alla besvarade frågor (88127)