Stämpling till rån

FRÅGA
Hej!Om en person kan åtalas för förberedelse till rån, kan den person som uppmanat denne att begå rånet (som inte fullbordats utan endast uppnått förberedelsestadiet) åtalas för stämpling till förberedelse till rån? Eller blir det stämpling till rån? Eller blir det stämpling på båda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stämpling är i sig en form av förberedelse till ett brott. Med stämpling menas bland annat att man i samråd med någon annan har beslutat om gärningen eller att någon söker någon annan att utföra brottet (23 kap. 2 § 3 st. brottsbalken (BrB)). Det senare är det som du åsyftar i din fråga.

När det gäller brottet rån är det brottsligt på förberedelse- och försöksstadiet samt vid stämpling (8 kap. 12 § BrB). Den korrekta rubriceringen blir stämpling till rån. Eftersom målet var att nå ett fullbordat brott. Personen anstiftade inte någon annan att endast försöka begå ett rån.

Om brottet hade fullbordats hade anstiftaren kunnat dömas för anstiftan till rån (8 kap. 5 §, 23 kap. 4 § 2 st. BrB). Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter var mindre allvarlig, ska den inte dömas till ansvar (23 kap. 2 § 5 st. BrB).

Vid ett sådant allvarligt brott som rån kan straffet för förberedelse och stämpling ge mer än två års fängelse (23 kap. 2 § 4 st. BrB).

Vänligen

Greta Apelman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (727)
2021-09-19 Ringa stöld och möjligheter att identifiera användaren av ett bankkort
2021-09-16 Hur kräver man tillbaka en stulen cykel och vem äger den?
2021-09-16 Vad är straffet för snatteri och kan socialen kontaktas?
2021-09-15 Straff för ringa stöld

Alla besvarade frågor (95725)