Stämpling och anstiftan

2019-03-26 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Pluggar på universitet och jag har lite svårt för att särskilja en del saker inom juridiken. Hoppas ni kan hjäjpa mig. Vad är skillnaden på Stämpling och Anstiftan? Har läst att stämpling används vid grövre brott men jag hoppas ni kan ge en bra förklaring. Mvh Joakim
SVAR

Hej,

Tack för din fråga till oss på Lawline!

För att besvara din fråga är brottsbalken aktuell.

Stämpling respektive anstiftan
Precis som du säger så är det skillnad att dömas för stämpling till brott (23 kap. 2 st. BrB) respektive att dömas för anstiftan till brott (23 kap. 4 § 2 st.) Redan att de regleras i olika paragrafer visar att du ska skilja dem åt.

Att dömas för anstiftan till brott?
En person döms för anstiftan om hen förmått någon annan att utföra ett brott. Det krävs att X psykiskt påverkar Y att framkalla ett beslut att begå brott. Till exempel genom att X övertalar Y att döda C. Y ska också ha dödat C eller åtminstone verkligen försökt döda C. Alltså gäller följande:
- Någon måste övertala någon annan (psykisk påverkan)
- Den övertalade måste fatta ett beslut på grund av övertalaren
- Beslutet ska handla om att begå ett brott
= Övertalaren straffas som anstiftare. Obs! Självklart kan den som blir övertalad också straffas. Denne begår ju ett brott (!) men det är en annan fråga.


Vad gäller för stämpling?
Det är korrekt att stämpling är straffbar endast vid allvarliga brott. För att veta om stämpling är straffbart så ska du läsa de sista paragraferna i ett visst kapitel i brottsbalken. Där framgår det om en person kan dömas för stämpling till brottet den begått. Till exempel kan man dömas för stämpling till mord (3 kap. 11 § BrB) men inte stämpling till misshandel av normalgraden.

En person kan dömas för stämpling på fyra olika sätt:

a) i samråd med någon annan besluta att begå ett brott
b) att försöker anstifta (övertala) någon annan att begå ett brott
c) åtar sig att utföra brott eller,
d) erbjuda sig att utföra ett brott
För att förklara skillnaden till anstiftan så utgår jag från stämplingsfallet i punkt b.

En person kan döms för stämpling om hen försökt förmå någon annan utföra ett brott. Som exemplet ovan så krävs det att X psykiskt påverkar Y och övertalar denne att döda C. Detta är skillnaden: Y dödar aldrig C och det går aldrig ens så långt till att Y ens försökt döda C. Det räcker alltså med att X sagt till Y att döda C. Om X verkligen ville att C skulle dö så straffas X på ett väldigt tidigt stadium. Detta är just karaktäriserande för stämplingsbrotten. Därför faller stämpling också inom kategorin för s.k. osjälvständiga brottsformer, brott som inte fullbordats. Med det menas att en person kan straffas för:

- Försök att döda någon – avlossar ett skott som inte träffar C.

- Förbereder sig att döda någon – skaffar ett vapen för att döda C.
- Stämpling – X berättar för Y att döda C.


Sammanfattningsvis
I stora drag är skillnaden mellan stämpling och anstiftan att:

- Den som övertalat någon annan att begå ett brott döms som anstiftare. Om övertalaren fullbordar brottet eller försöker fullborda brottet.
- Den som övertalat någon annan att begå ett brott men den övertalade inte vidta några åtgärder därefter.

Jag hoppas du kan fått klarhet för att särskilja mellan stämpling och anstiftan. Annars är du välkommen tillbaka med frågor till oss. Lycka till med dina fortsatta studier på universitetet.

Hälsningar

Adela Rujovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (768)
2020-05-31 väktare hindrade mig från att åka hem
2020-05-31 Är det olagligt att föra oväsen mitt i natten på allmän plats?
2020-05-28 Är att ljuga samma sak som mened?
2020-05-26 Kan minderårig dömas för brott vid köp av tobak?

Alla besvarade frågor (80629)