Stämpelskatt vid gåva av fastighet

2016-01-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hejblir det lagfartskostnader vid gåva av fastighet? Om mamma skänker sitt hus till mig, vad kan det bli för kostnader?
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Lagfartskostnaden vid gåva av fastighet regleras i Stämpelskattelagen (StL). Den hittar du här. Reglerna som styr den avgift som Lantmäteriet tar ut för att expediera lagfartsansökan hittar du i inskrivningsförordningen. Den hittar du här.


Gåva

Om förvärvet är att räknas som en gåva enligt StL så behöver du inte betala för lagfarten StL 4 §.

För att er transaktion skall räknas som en skattebefriad gåva måste din mamma till en början vilja berika dig genom överlåtelsen samt genomföra den frivilligt. Utöver detta får du inte lov att ge din mamma något i utbyte mot fastigheten som överstiger, lite förenklat, 85% av fastighetens taxeringsvärde 5 & 9 §§ StL.


Administrativa avgifter

Den som ansöker om lagfarten måste dock betala en expeditionsavgift om 825 kronor inskrivningsförordningen 21 § inskrivningsförordningen.


Summering

Under förutsättning att det handlar om gåva som uppfyller de ovan nämnda kraven så behöver du inte betala någon stämpelskatt, dock tillkommer en expeditionsavgift om 825 kronor.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (530)
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas
2020-04-16 Vilka konsekvenser får svartarbete?

Alla besvarade frågor (81705)