Stämpelskatt

2015-10-30 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Taxeringsvärdet på fastigheten vi köpte i våras är 1 168 000 kr. Lantmäteriet har dragit 18 345 kr för pantbrev och 10 895 kr för nytt pantbrev. Så totalt 29 240 kr. Banken hade betalt in 21 845 kr. Men vi måste nu betala in 7 395 kr ytterligare. De pratade om 1,5% till??? Vad är det vi betalar för då?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid överlåtelse av en fastighet uttas en stämpelskatt på 1,5% av det högsta av fastighetens taxeringsvärde och marknadsvärde (LOS 1, 4, 8,9 §§) Det är troligtvis de 1,5% som de pratar om.

Här kan du läsa mer om stämpelskatt http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Stampelskatt-och-avgifter/

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?