Stämningsansökan - vilken tingsrätt?

2016-05-09 i Domstol
FRÅGA
Är boende i Stockholm och vill stämma person boende i Malmö, vilken tingsrätt ska man skicka in stämningen till?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Rättegångsbalken 10 kap 1§ sägs att laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i den ort , där svaranden har sin hemvist. Du ska således, som huvudregel, skicka din stämningsansökan till Malmö tingsrätt. Observera att det finns diverse undantag för vissa typer av situationer, se Rättegångsbalken 10 kap. Exempelvis

om tvisten rör fast egendom, ska stämningsansökan skickas till tingsrätten i den domsaga där fastigheten ligger.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (415)
2020-06-30 Hur får domare formulera sig i domskäl?
2020-06-25 Jäv om en domare dömer samma person i flera mål?
2020-06-24 Slipper tilltalad att dömas för brott om tilltalad inte närvarar vid rättegången?
2020-06-21 När är förlikning i tvistemål tillåtet?

Alla besvarade frågor (81824)