Stämning med anledning av fel i bostadsrätt

2016-11-30 i Domstol
FRÅGA
Jag har köpt en bostadsrätt. Vid tillträdet fanns en skada i lägenheten som ej fanns vid visningen. Säljaren informerade vid tillträdet ( mäklaren närvarande ) att bostadsrättsföreningen kommer att åtgärda skadan. När jag får tag på brf-ordföranden efter några veckor (semestertider) nekar han till att föreningen skall åtgärda skadan. Varken jag eller mäklaren får tag på säljaren via telefon. Jag kontaktar säljaren via mejl och SMS och påtalar att hans uppgift vid tillträdet ej stämmer. Han svarar då via mejl att han ej har med saken att göra. Han håller sig sedan undan och är ej kontaktbar vaken från mig eller mäklaren. Jag skickar ett rekommenderat brev med mottagningsbevis där jag kräver att han åtgärdar skadan eller kontaktar mig och kommer överens om att ersätta mig så lagar jag skadan själv. Det rekommenderade brevet löses ej ut utan jag får det i retur med noteringen att brevet ej är efterfrågat. Jag har kontrollerat med folkbokföringen att jag använt rätt adress till säljaren. Kan jag lämna in en stämningsansökan till tingsrätten utan att säljaren sett mitt krav? Vilken tingsrätt skickas ansökan till? Säljaren har flyttat till en annan del av Sverige än där jag köpt bostadsrätten. Ersättningsanspråket gäller ett s.k. FT-mål ( under ett halvt basbelopp )Vilka kostnader kan jag ta med och yrka ersättning för förutom kostnaden för att åtgärda själva skadan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om processen i domstol regleras i rättegångsbalken; nedan RB, se här.

Det finns inget krav på att du ska ha tagit kontakt med säljaren innan du lämnar in en stämningsansökan. Det kan du alltså göra trots att säljaren vägrar svara på dina brev. Om stämningen gäller en befintlig fordran så måste denna dock ha förfallit till betalning, 13 kap. 1 § RB. Ditt krav har med ett fel i bostadsrätten att göra, och det föreligger inga hinder mot att väcka talan vad jag kan se.

I 10 kap. 1 § RB stadgas att laga domstol (rätt domstol) är den domstol på den ort där svaranden har sin hemvist. I andra stycket samma bestämmelse heter det vidare att hemvisten är den ort där svaranden var folkbokförd 1 november föregående år. Du kan alltså väcka talan vid den domstol där svaranden var folkbokförd den 1 november.

Om säljaren (svaranden) så väljer så kan denna försöka undanhålla sig att bli delgiven stämningen. Det kan då bli svårt för dig att få ut det du vill eftersom att ett krav för att du ska kunna blir tillerkänd ersättningen är att stämningen i vart fall har delgivits svaranden. Förhoppningsvis svarar svaranden på stämningen. Det är tingsrätten som ska delge svaranden. Du behöver inte oroa dig om det i första hand.

Jag ser inte vad du skulle kunna kräva utöver ersättning för själva skadan. Eftersom att det är ett FT-mål så finns det en begränsad rätt till ersättning för rättegångskostnader, se 18 kap. 8 a § RB.

Jag hoppas detta varit till någon hjälp!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (449)
2020-11-24 Fråga om att överklaga en dom från tingsrätten
2020-11-22 Hur får målsägande hjälp och stöd genom rättegången?
2020-11-15 Vilken domstol ska handlägga en tvist angående en olovlig användning av en bild?
2020-11-14 hur går man vidare efter ARNs rekommendation?

Alla besvarade frågor (86416)