Stämmer det att helsyskonbarn har rätt att ärva mer än halvsyskonbarn?

2020-06-16 i Arvsskifte
FRÅGA
Min mamma, som är död, hade en halvbror som inte har några barn. Nu när han dog så ärver hans syskons barn eftersom ingen av syskonen lever. Han hade en helsyster och två halvsyskon. De har 3 barn vardera. Min fråga är om alla barn (9 st) ärver lika mycket?Jag har precis fått arvskiftes papper där det framgår att helsystern barn får 4/18 och vi övriga får 1/18. Stämmer det?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:

- Ska alla ni helsyskonbarn och halvsyskonbarn ärva lika mycket efter din mammas halvbror?

- Stämmer det att helsyskonbarnen har rätt att ärva mer än halvsyskonbarnen?

Om jag har förstått dig rätt så är föräldrarna till din mammas halvbror döda.

För att förenkla min text kommer jag att benämna den förälder som din mamma och hennes halvbror hade gemensamt som den gemensamma föräldern. Din mammas halvbrors andra förälder kommer jag att hänvisa till som den andra föräldern.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Arvskifteshandlingen stämmer

Det korta svaret på din första fråga är nej – alla ni helsyskonbarn och halvsyskonbarn ska inte ärva lika mycket efter din mammas halvbror.

Svaret på din andra fråga är ja – det stämmer att helsyskonbarnen har rätt att ärva mer än halvsyskonbarnen.

Med andra ord så stämmer den arvskifteshandling som du har fått.

Jag kommer nu att beskriva mer noggrant vad som gäller.

Halvbroderns föräldrar skulle ha fått ärva 9/18 var

Föräldrarna till din mammas halvbror skulle ha ärvt honom om de var i livet, eftersom han inte hade några barn (2 kap. 2 § första stycket ÄB). De skulle ha fått dela lika på arvet.

Hela arvet är 18/18. Därmed skulle den gemensamma föräldern och den andra föräldern ha fått ärva 9/18 var.

Då de inte längre lever har deras arvsrätt gått över till er helsyskonbarn och halvsyskonbarn, eftersom halvbroderns syskon och halvsyskon inte heller lever (2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB).

Helsyskonbarnen får ta del av båda föräldrarnas hälfter av arvet

Era arvslotters storlek påverkas av om ni endast är släkt med den gemensamma föräldern, eller om ni även är släkt med den andra föräldern.

Ni sex halvsyskonbarn till halvbrodern är bara släkt med den gemensamma föräldern. Därmed har ni endast rätt att ärva ur den del av halvbroderns arv som skulle ha gått till den gemensamma föräldern (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

De tre helsyskonbarnen är dock släkt med både den gemensamma föräldern och den andra föräldern. Liksom ni halvsyskonbarn har de därför rätt att ärva ur den delen av arvet som skulle ha gått till den gemensamma föräldern (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Dessutom har de rätt att ärva hela den del som skulle ha gått till den andra föräldern (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Så blir fördelningen

Arvet som skulle ha gått till den gemensamma föräldern ska delas på nio, eftersom ni totalt är nio hel- och halvsyskonbarn som är släkt med hen. Hen skulle ha ärvt 9/18. Därmed ärver ni allihop 1/18 var.

Arvet som skulle ha gått till den andra föräldern ska bara delas på tre, eftersom det endast är de tre helsyskonbarnen som är släkt med hen. Hen skulle ha ärvt 9/18. Därmed ärver de tre helsyskonbarnen 3/18. Tillsammans med arvet om 1/18 genom släktskapet med den gemensamma föräldern ärver helsyskonbarnen totalt 4/18 var.

Ni halvsyskonbarn ärver alltså 1/18 var, medan helsyskonbarnen ärver 4/18. Totalt blir det 18/18.

Sammanfattning

Avslutningsvis vill jag sammanfatta mina svar på dina två frågor:

Ska alla ni helsyskonbarn och halvsyskonbarn ärva lika mycket efter din mammas halvbror?

Nej – ni halvsyskonbarn ska inte ärva lika mycket som helsyskonbarnen. Det beror på att ni endast är släkt med den gemensamma föräldern.

Stämmer det att helsyskonbarnen har rätt att ärva mer än halvsyskonbarnen?

Ja – det stämmer. Helsyskonbarnens arvslotter blir större eftersom de även är släkt med den andra föräldern. Arvskifteshandlingen som du har fått är därför riktig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (615)
2021-01-22 Vem ärver när en förälder har gift om sig?
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?

Alla besvarade frågor (88365)