Stämma tredje man om bättre rätt till stulen bil

2017-10-30 i Domstol
FRÅGA
Jag sålde en bil på Blocket. Gjorde alla fel, som man inte ska. Blev blåst på pengarna. Bilen såldes vidare tilll en bilfirma. Ärendet är polisanmält.Bilen identifierad hos bilhandlaren och "lyst" av polisen. Går inte att sälja vidare. Är uppmanad att driva ärendet med en fastställelsetalan mot bilfirman, för bättre rätt till bilen. Hur gör man, vilken bevisning måste till. Jag har ju inget annat bevis än mitt tomma bankkonto?.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En fastställelsetalan förs i de fall man vill föra talan om att domstol ska fastställa visst rättsförhållande (13 kap. 2 § rättegångsbalken). Exempelvis kan man yrka att domstolen ska fastställa (som i ditt fall) huruvida man har rätt till något, alltså vem som är ägare. Vissa rekvisit måste vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att föra en fastställelsetalan:

1.talan måste avse visst rättsförhållande,

2.det måste råda ovisshet om detta rättsförhållande,

3.ovissheten leder till nackdel för den som väcker talan,

4.fastställelsetalan måste vara lämplig i det enskilda fallet.

Rättsförhållande innebär att det måste finnas viss rättslig grund till tvisten, exempelvis äganderätt. Ovisshet innebär att parterna måste vara oense om huruvida rättsförhållandet föreligger. En fastställelsedom får ingen exekutionstitel, det fungerar snarare som bevisning för framtiden. Vilket innebär att om du vinner en fastställelsetalan så får du inte din bil tillbaka, det har bara fastställts att du äger den. För att få tillbaka den får du sedan väcka fullgörelsetalan, vilket medför att du får en exekutionstitel och kan få tillbaka bilen. Har du vunnit fastställelsetalan om äganderätt vinner du även fullgörelsetalan. Man kan även väcka en fullgörelsetalan direkt.

Bevisning för att du har bättre rätt till bilen kan exempelvis vara registreringsbevis från Transportstyrelsen, vilket visar att ägarbyte inte skett. Det kanske finns något vittne som kan intyga att du aldrig sålde bilen.

Du bör dock kontakta en jurist för att kunna gå vidare med ansökan om stämning mot bilbolaget, frågor om rättsskydd/rättshjälp etc. Vill du ha biträde från Lawline kan du kontakta oss på info@lawline.com.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (511)
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål
2021-08-27 Hur överklagar man förvaltningsrättens beslut?
2021-08-26 Grunder för prövningstillstånd i HFD?

Alla besvarade frågor (95778)