Ställningsfullmaktens konstruktion

2015-02-21 i Avtal
FRÅGA
Vad är det för utmärkande med ställningsfullmakten? Hur skiljer sig ställningsfullmakten till sin konstruktion från den generella fullmaktsmodellen?
SVAR

Hej!

Det finns olika slags typer av fullmakter, dels för olika slags användningsområden dels för olika sätt som en fullmakt kan utfärdas på. Regler om fullmakt återfinns i 2 kap AvtL. Reglerna är dock inte uttömmande utan det finns vissa fullmakter som tillkommit i praxis, genom handelsbruk eller sedvänja.

En ställningsfullmakt är en fullmakt som en person erhåller på grund av sin anställning. Exempelvis som anställd i en butik kan personen ifråga ha som fullmakt att sälja arbetsgivarens varor. Denna fullmakt uppkommer utan någon direkt uttrycklig fullmakt eller samtycke. En ställningsfullmakt är underförstådd i och med anställningen och behöver inte upprättas skriftligen. På grund av att en ställningsfullmakt inte upprättas blir det istället lag eller sedvänja som bestämmer ställningsfullmaktens behörighet. Ställningsfullmakten stadgas i 10 § 2 st AvtL.


Då det är möjligt för utomstående att kontrollera vilken ställning fullmäktige har exempel genom uniform, namnbricka, placering i affären med mera tillhör ställningsfullmakten de självständiga fullmakterna.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll