Ställa föremål i trapphus

FRÅGA
Hej! Jag bor på 5e våningen (högst upp) i ett privatägt lägenhetshus. Jag vill placera ett litet sidobord i trapphuset, självklart så att det är lätt framkomligt trots bordet. Min hyresvärden har sagt okej till det men vad gäller rent juridiskt med tanke på brandrisk. Det är ett låst trapphus med kod så inga obehöriga kan komma in.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Trapphus i allmänhet ses som utrymningsvägar och där brandförsvar eller annan personal ska kunna komma fram. Det finns en lag (lagen om skydd mot olyckor) som anger att fastighetsägare, offentliga som privata, ska ta åtgärder för att förebygga brand och hindra/begränsa att skador uppstår till följd av en brand. Det är inte preciserat hur man förväntas göra konkret men det anses inte ok att ha olika föremål i trapphusen allmänt sett.

Det problematiska med att ställa ett sidobord eller liknande i ett trapphus är att dessa ting är brännbara material som kan orsaka rökutveckling om det skulle börja brinna, de kan även sprida branden. Röken är ofta giftig och då kan trapphuset inte användas som utrymningsväg. Det kan alltså få allvarliga konsekvenser om det börjar brinna.

Alltså bör det inte förvaras saker i trapphusen då det kan hindra utrymning men även bidra till en brand och orsaka rökutveckling bland annat. Många fastighetsägare anger tydligt att inget får förvaras i deras trapphus. Då fastighetsägaren är skyldig att begränsa och förhindra skador borde din hyresvärd inte sagt att det var ok att ställa sidobordet där då de har ett visst ansvar.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?