Stadgebestämmelse om att BRF-medlemmar ska vara skrivna på adressen

2019-04-12 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Gäller en bostadsrättsförenings alla stadgar rent juridiskt som t ex att man måste bo permanent och vara skriven på adressen?Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den rätta folkbokföringsadressen är alltid den adress där en person är bosatt (6 § folkbokföringslagen).

Jag har milt uttryckt svårt att se att det ligger inom föreningens behörighet att i stadgarna föreskriva att medlemmarna måste bo och vara skriven på adressen.

Därutöver kan man vända på saken, och peka på vilka åtgärder en bostadsrättsförening kan vidta mot en medlem som inte uppfyller stadgarnas bestämmelser. En förening kan av olika skäl förverka nyttjanderätten till en bostadsrätt, och säga upp en medlem till avflyttning. Att medlemmen inte bor eller är skriven på adressen är inte ett av dessa skäl (7 kap 18 § bostadsrättslagen). Jag har svårt att se under vilka omständigheter det skulle innebära någon skada för föreningen att medlemmen bor och är skriven annanstans, varför bestämmelserna om bostadsrättsföreningsmedlemmars skadeståndsansvar inte gärna kan vara aktuella (10 kap 1 § bostadsrättslagen läst mot 21 kap 3 § lagen om ekonomiska föreningar). Det finns i sådant fall inga åtgärder som föreningen kan vidta mot någon som inte är bosatt och skriven på adressen.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (897)
2019-07-18 Var går gränsen mellan en inneboende och en uthyrning av en hel lägenhet?
2019-07-12 Störande arbeten i bostadsrättsförening?
2019-07-10 Vem är skyldig att betala överlåtelseavgift vid försäljning av bostadsrättsförening?
2019-06-30 Bostadsrättshavarens respektive bostadrättsföreningens ansvar

Alla besvarade frågor (71165)