Giltighet av bostadsrättsförenings stadgar

2019-03-09 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Jag undrar om en bostadsrättsförening har rätt att genom stadgarna reglera/förbjuda viss typ av renovering i lägenhet? Det vill säga, utöka de lagkrav som finns på ansökan om renovering för:1. ingrepp i en bärande konstruktion,2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller3. annan väsentlig förändring av lägenheten.Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stadgarna ser ut att baseras på 7 kap. 7 § bostadsrättslag (1991:614). I lagen står det att en bostadsrättsinnehavare inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten göra ingrepp i en bärande konstruktion, ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får dock inte vägra att medge tillstånd till sådana åtgärder, om inte en sådan en sådan åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Styrelsen måste alltså ha tungt vägande skäl för att vägra tillstånd, även om det gäller en väsentlig förändring i bostadsrätten. Ett giltigt skäl att vägra att ge tillstånd skulle kunna vara ifall bostadsrättens planlösning skulle ändras på ett sätt som skulle göra bostadsrätten svår att sälja. Styrelsen får dock inte ställa strängare krav i stadgarna än vad 7 kap. 7 § bostadsrättslag föreskriver. Om de helt förbjuder bostadsrättsinnehavarna att göra ovanstående ändringar i lägenheten, har de ingen rätt att göra det; det är något som de bör bedöma från fall till fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll