Städavgift bostadsrättsförening

2015-11-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Följande mail fick vi från en dam i våran bostadsrättsförening: ”Hej. Då ni inte deltog i höststädningen av området, anmodas ni att enligt föreningsbeslut inbetala 500 kronor till föreningen. Styrelsen/Eva”.De hänvisar till föreningsbeslut, men en förening får väl enligt BRL inte ta ut sådana avgifter och kan väl därför inte besluta om det?När vi köpte bostadsrätten gjorde vi ansökan om inträde i föreningen. På det dokumentet (som vi skrivit under) stod bland annat: ”Undertecknade köpare ansöker om medlemskap i föreningen samt förbinder sig att iaktta vad som föreskrivits i föreningens stadgar och ordningsregler vilka jag/vi tagit del av.” Kan de hänvisa till detta och kräva oss på pengarna? Vad händer om vi inte betalar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av bostadsrättslagen 7:14 framgår vilka avgifter föreningen får ta ut av sina medlemmar. Dessa är förutom insatsen och en årsavgift för den löpande verksamheten bara upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse och detta endast under förutsättning att det framgår av stadgarna.

Övriga avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta enligt bostadsrätttslagen eller annan lag får föreningen inte ta ut. Städavgiften skulle därmed strida mot detta förbud då det ingår i det yttre underhållsansvaret som enligt lag åvilar bostadsrättsföreningen, BRL 7:4.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll