Städa undan övergivna minneslyktor

FRÅGA
Hej! För ett år sedan skedde en motorcykelolycka vid en korsning nära vårt hus. Dessvärre blev utgången tragisk då en person omkom. Efter olyckan placerades blommor ut intill vår tomt. Placeringen av blommorna har egentligen inte stört oss, förutom att de kunnat läggas närmare olycksplatsen i direkt anslutning till korsningen. Nu har som sagt ett år gått och det ser inte längre så fint ut med de vissnande blommorna och kvarlämnade, rostiga ljuslyktor. Min fråga: Kan vi utan reprimander från anhöriga plocka undan det som numera är mer skräp än fint minnesmärke?
SVAR

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Som utgångspunkt kan man konstatera att det inte är tillåtet att plocka bort någon annans blommor eller ljuslyktor från en minnesplats utan att först be ägaren om tillåtelse. Att plocka bort sådana föremål skulle enligt min bedömning kunna utgöra så kallat egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Att därefter slänga bort föremålen skulle troligtvis bedömas som olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Dessutom skulle ägarna kunna kräva skadestånd motsvarande de bortslängda föremålens värde.

Situationen förändras dock om föremålen ifråga inte har någon ägare (s.k. res derelicta). I så fall kan det nämligen inte utgöra egenmäktigt förfarande (eller något annat tillgreppsbrott) att ta dem, eftersom det inte finns någon ägare från vilken föremålen kan frånhändas. Det finns en lag som föreskriver att den som hittar ett föremål ska anmäla fyndet till Polismyndigheten, men Högsta domstolen har uttalat att den lagen inte är tillämplig på föremål som saknar ägare eller som är av så ringa värde att en anmälningsskyldighet skulle vara uppenbart orimlig.

I ert fall beskriver ni att blommorna är vissna, att ljuslyktorna är rostiga och att de har legat övergivna i ett år. Detta tyder starkt på att föremålen är övergivna och därmed inte längre kan anses ha en ägare. Ni bör därmed kunna plocka bort föremålen utan att behöva oroa er över repressalier från de anhöriga eller någon annan.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (745)
2021-12-02 Hur mycket kan jag få i böter om jag snattat för under 50 kr?
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?

Alla besvarade frågor (97674)