Stå till arbetsgivarens förfogande

2018-11-04 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jag vill jobba men min chefen kan inte skicka mig ut nånstans darför det är ny företag. Jag har stannat hemma 4 dagar nu. Har jag rätt att får betalt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetstagare eller uppdragstagare

Beroende på om du är arbetstagare eller uppdragstagare så föreligger det olika typer av skyldigheter respektive rättigheter för dig som skall utföra arbetsprestationen. Gränsen mellan arbetstagare och uppdragstagare är inte alltid helt lätt att dra men utmärkande för ett anställningsavtal är att det inte avser ett visst arbete eller resultat, utan att arbetstagaren fortlöpande ställer sin arbetskraft till arbetsgivaren förfogande. Det omvända gäller för ett uppdragsavtal som just går ut på att prestera ett visst arbete eller resultat.

Eftersom det inte framgår av frågan om du är arbetstagare eller uppdragstagare så kommer jag utgå från att du är en arbetstagare och att förhållandet mellan dig och din arbetsgivare då regleras av lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Rätt till lön

Som allmän utgångspunkt gäller att du måste stå till din arbetsgivares förfogande för arbete för att ha rätt till lön, om du inte i det särskilda fallet har befriats från denna skyldigheten eller om det skulle finnas bestämmelser om att lön ändå skall betalas. Det innebär att det inte föreligger någon skyldighet för din arbetsgivare att betala ut lön för den tiden som du inte utfört arbete åt arbetsgivaren. Det kan exempelvis ske om du uteblivit från arbetet eller genom eget vållande inte stått till arbetsgivaren förfogande. För att du därmed skall kunna få lön så blir frågan huruvida du stått till din arbetsgivares förfogande avgörande. Att stå till din arbetsgivares förfogande kan innebära att du som arbetstagare kommer till arbetsplatsen och utför arbetet när din arbetsgivare begär det.

Sammanfattning

Eftersom det framgår att du vill jobba så förutsätter jag att du skulle utföra arbetet som din arbetsgivare kräver, om arbetsgivaren exempelvis skulle ringa dig. Därför har du i min mening rätt att få betalt om du uppfyller de grundförutsättningarna jag angav tidigare i svaret.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga,

Vänliga Hälsningar,
Ninab Yousif
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1540)
2019-03-21 Starta aktiebolag vid sidan av anställning
2019-03-17 När får arbetsgivare neka att anställa mig?
2019-03-17 Omplacering av kommunalt anställd
2019-03-15 Hindrande av bisysslor i offentlig anställning

Alla besvarade frågor (66940)