Stå på boende för att få överta hyreskontrakt?

2018-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag har delad vårdnad om min dotter (under 18 år) 50/50. Hon står skriver hos mig men mamman vill nu att vi skriver över hennes hos henne då hon säger att om hon skulle gå bort (hon har en sjukdom) så måste dottern stå på hennes adress för att få ärva lägenheten om hon nu skulle gå bort. Stämmer detta enligt lagen eller är detta något mer som underlättar situationen om den skulle uppstå? Eller handlar det mer om vad som står i testamente (om hon nu har sånt) eller att dottern har rätt till bådas lägenhet om något skulle hända någon av oss oavsett vems adress hon står skriven på? För rent krasst, om detta stämmer och vi skriver över henne till mammans adress, vad skulle hända då om jag råkade ut för olycka och avled, kan inte dottern få ärva min lägenhet då? Båda har hyresrätter första hand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ärva hyresavtal?
Det är möjligt att ärva rätten till ett hyresavtal, eller få ett sådant testamenterat till sig; men endast under vissa förutsättningar. I 12 kap. 32-33 §§ jordabalken (JB) anges att en hyresrätt inte får överlåtas utan hyresvärdens samtycke, även om övergången av hyresrätten sker genom arv eller testamente.

Från denna huvudregel finns två undantag. Det första anges i 12 kap. 33 § andra stycket JB; hyresvärdens samtycke behövs inte för en make eller sambo till den avlidne hyresgästen som vill överta hyresrätten, så länge man använt hyresrätten som en gemensam bostad.

Det andra undantaget finns i 12 kap. 34 § JB. Där anges att Hyresnämnden kan lämna tillstånd till att hyresrätten får överlåtas till en närstående som varaktigt bott tillsammans med hyresgästen. Som närstående räknas barn, föräldrar, andra nära släktingar, person som hyresgästen bott tillsammans med under äktenskapsliknande former eller personer som hyresgästen annars av särskilda omständigheter kan anses ha ett nära samband till. För att sammanboende ska ses som varaktigt ska man ha bott tillsammans med hyresgästen i minst tre år (observera att det ibland även görs undantag från denna regel, om man hade tänkt bo länge tillsammans men sammanboendet avbröts på grund av dödsfall). För att räknas som sammanboende ska personerna i stort sätt haft gemensamt hushåll och använt lägenheten tillsammans. Det krävs även att hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen av hyresgäst. Hyresvärden ska skäligen kunna nöja sig med förändringen om hyresgästen kan antas ha möjlighet att betala hyran.

Bedömning i ert fall
Sammanattningsvis kan sägas att lagen inte uppställer något absolut krav på att en person faktiskt är skriven på en viss bostad för att reglerna om rätt till hyresavtal vid arv/testamente ska aktualiseras; däremot krävs det ett varaktigt sammanboende. Det borde inte vara några problem för er dotter att kunna överta hyresrätten, så länge det kan visas att hon bott i lägenheten varannan vecka under en lång period. Jag kan dock inte ge ett absolut svar på detta - behöver ni hjälp från en jurist får ni gärna kontakta någon av Lawlines kompetenta jurister på info@lawline.se.

Jag hoppas att det klarnade lite! Undrar ni något mer så är det bara att kommentera nedan.

Allt gott,

Sandra Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1264)
2019-03-21 Uppsägningstid gäller enligt lag, när den saknas i hyresavtalet
2019-03-20 Uppsägning av hyresavtal
2019-03-18 Uppsägningstid utan hyresavtal?
2019-03-18 Måste uppsägning av hyresavtal avseende lokal ske nio månader i förväg?

Alla besvarade frågor (66938)