Spridning av meddelande vid hets mot folkgrupp

2015-04-15 i Övriga brott
FRÅGA
I lagen om hets mot folkgrupp så står det att budskapet måste få en spridning till fler än ett fåtal personer för att man ska kunna fällas för detta brott. Hur många är ett fåtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I lagen uttrycks att hets mot folkgrupp innebär att någon i ett uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning (16 kap. 8 § brottsbalken).

Beträffande spridningen, måste meddelandet ha spritts utanför den privata sfären. Det krävs i princip endast att meddelandet nått ut till ett fåtal personer. Det finns ingen fast nivå för hur många personer som måste fått del av meddelandet, men enligt ett rättsfall från Högsta Domstolen ansågs tre-fyra personer inte vara en tillräckligt stor krets av människor. Det är inte ett villkor att en större grupp de facto tagit del av meddelandet, utan det är tillräckligt att meddelandet har gjorts tillgänglig för en sådan större grupp (se NJA 1999 s. 702). Sålunda går det inte att säga hur många personer som meddelandet måste tillgängliggjorts för att det ens ska bli tal om hets mot folkgrupp. Klart är dock att det bör röra sig om mer än fyra personer samt att meddelandet nått längre än den privata kretsen.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll