Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

FRÅGA
Hej,Jag ville fråga der hur jag skall gå vidare. För att göra en lång historia kort så skickar jag en kopia på mejlet som jag skickade till min äldste sons gamla skola.mvhX" Hej,Ursäkta att jag har en tråkig nyhet. Y gick förbi hans gamla skolan igår, dvs Z-skolan och då mötte han tjejer som gick i hans gamla klass som heter Å och Ä. De började skrika "rasist", CP sedan började de filma honom och tvingade göra saker, bl.a. gick han ner på knän eftersom han tyckte att de skulle sluta då, sedan sade en av tjejerna att han skulle pussa hennes fötter, då gick han iväg för där gick gränsen. Folk runt omkring började säga till flickorna att sluta. Jag frågade varför gick han ner på knän, då sade han att ha ville att de skulle sluta. Jag sade att han aldrig skulle göra något sånt att han inte skulle gå ner på knän för någon. När folk sade till dem att sluta fortsatte de skrika att han hade sagt "n" ordet till hela klassen, vilket inte stämmer. Detta är ytterst allvarligt. Jag tar med rektorn och vill att ni pratar med föräldrarna. Jag börjar fatta varför han inte ville var i klassen. Han berättade att det var dem som alltid var på honom. Y fick reda idag på att de hade lagt upp filmen på nätet. Han är inte säker på det.Om jag får bekräftat att de har lagt upp någon film så kommer jag att polisanmälan. Jag avvaktar svar efter påsken.mvhX"
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska gå tillväga om det visar sig att filmen har lagts upp på internet.

Vilket brott kan ha begåtts?

Det är inte direkt olagligt att filma andra människor även om personen som blir filmad inte samtycker till det. Ett brott som dock kan aktualiseras är ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). För att en person ska ha gjort sig skyldig till brottet ofredande så måste han eller hon ha utsatt en annan person för störande kontakter eller någon annan form av hänsynslöst beteende. Högsta domstolen har slagit fast att det i och för sig kan innebära ett ofredande, när en person filmar en annan utan dennes samtycke. Detta förutsätter dock att det potentiella brottsoffret varit medveten om att han eller hon blivit filmad och blivit kränkt av denna handling (NJA 2008 s. 946). Kränkningen ska enligt lag vara ägnad att kränka offrets fred på ett kännbart sätt. Din son har varit medveten om att han blivit filmad och blev då kallad för nedsättande saker. Situationen kan alltså omfattas av brottet ofredande.

Vad gäller det faktum att filmen eventuellt blivit publicerad på internet så finns det ett brott som aktualiseras när en bild sprids på en annan person som visar honom eller henne i en mycket utsatt situation. Brottet kallas för olaga integritetsintrång (4 kap. 6 c § brottsbalken). Lagen behandlar bland annat situationen då en person sprider en bild där någon annan utsätts för brott mot personens frihet eller frid. För att brottet ska aktualiseras så krävs det dessutom att den var ägnad att medföra en allvarlig skada för den person som blivit utsatt.

Ett annat brott som kan aktualiseras när en uppgift om en människa sprids är förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Brottet blir aktuellt när man sprider information om en annan person där personen pekats ut som brottslig eller om man lämnar information om någon annan som ska väcka missaktning hos andra människor. Sådana uppgifter kan enbart spridas om det är försvarligt samt om informationen är sann eller om han eller hon som spred information hade anledning att tro att den var sann.

Måste ha fyllt 15 år för att dömas till påföljd

För att kunna dömas till påföljd för ett brott som begåtts så måste gärningsmannen, vid tidpunkten då brottet begicks, ha fyllt 15 år (1 kap. 6 § brottsbalken). Detta betyder alltså att en person som begått ett brott när han eller hon var under 15 år inte kan få ett straff, så som böter eller fängelse, för sitt agerande. Däremot så kan en person som är under 15 år fortfarande ådra sig ett skadeståndsansvar. Den som begår ett brott mot en annan persons person, frihet och fred och därmed allvarligt kränker honom eller henne kan bli skadeståndsskyldig vilket innebär att en kränkningsersättning kan utgå (2 kap. 3 § skadeståndslagen).

Du kan göra en polisanmälan

Om ni skulle vilja anmäla någon för brott så gör ni det genom att göra en polisanmälan. Då kommer en förundersökning att inledas där det ska utredas om åklagaren ska väcka åtal eller inte (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Vad gäller förtal så är det ett brott som vanligtvis står under enskilt åtal (5 kap. 5 § brottsbalken). Detta innebär att det är målsäganden, dvs personen som utsatts för brott, som själv måste driva målet. Man kan väcka enskilt åtal genom att lämna in en stämningsansökan till rätten (47 kap. 1 § rättegångsbalken). I vissa fall så är det dock åklagaren som ska väcka åtal, även vid förtal. Sådana situationer aktualiseras bland annat när målsäganden är under 18 år och det är påkallat ur allmän synpunkt.

Skolans ansvar vid kränkningar som skett i samband med skolans verksamhet

Du berättade att din son hade gått förbi sin gamla skola och att det var då som denna situation inträffade. Skolan har ett ansvar som innebär att kränkande behandling ska förhindras och förebyggas (6 kap. 7 § skollagen). Om personalen på skolan får reda på att en elev blir utsatt för kränkningar så måste personalen informera rektorn om detta som i sin tur ska informera skolans huvudman om händelsen (6 kap. 10 § skollagen). Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola. Om det är en fristående skola så är det dock skolans styrelse som är huvudmannen. Huvudmannen ska, efter att ha blivit informerad om den kränkande behandlingen, vidta åtgärder för att utreda händelsen och se till att det inte inträffar i framtiden.

Om personalen och huvudmannen inte vidtar de åtgärder som krävs av dem, enligt bland annat 6 kap. 7 § och 6 kap. 10 § skollagen, så kan de bli skadeståndsskyldiga. Detta betyder att de ska ersätta barnet för den skada barnet har lidit (6 kap. 12 § skollagen).

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (368)
2021-10-28 Får lärare/rektor strunta i vad man har att säga och dra egna slutsatser?
2021-10-16 Har skolan anmälningsplikt till polisen vid misstanke av brott?
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon

Alla besvarade frågor (96613)