Felstavat namn på anställningsavtal

2021-01-14 i Avtal
FRÅGA
Hej, mitt namn på min anställningsavtal är felstavat. Är avtalet fortfarande giltigt? Kan det bli något problem med försäkringar sen om man skadar sig på jobbet?
SVAR

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom svensk rätt så tolkar man avtalet efter vad som var avsikten mellan parterna när avtalet ingicks. Detta innebär att om namnet är felstavat bör inte få någon konsekvens, utan avtalet är giltigt i enlighet med vad parterna avsåg vid ingåendet av avtalet. Av vad som framgår i din fråga så bör avtal ha anses ingått, och bör därför var giltigt,1 § Avtalslagen.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen åter med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Fick du svar på din fråga?